יחידות העירייה

עיריית רעננה עומדת לרשות תושביה עם מיטב הכלים והמידע הזמין. אגפי העירייה והמחלקות השונות פועלים לתת מענה ישיר לתושבי העיר בתחומים השונים.

לנוחותכם, להלן מספרי הטלפונים ודרכי ההגעה לאגפים השונים ולנושאי התפקידים בעיריית רעננה.

גם המוקד העירוני 9107* פעיל 24 שעות ביממה וזמין לפניותיכם בכל נושא.

כתובת:רחוב אחוזה 56, רעננה
טלפון:09-7610337
פקס:09-7610529
טלפונים נוספים:

שעות קבלת קהל

יום א': 12:00-08:00
יום ב': 17:00-15:00
יום ה': 12:00-08:00

* ניתן לקבוע מועדים נוספים בתאום מראש

יחידות העירייה