תפקיד
סיעה
תפקידים נוספיםדוא"ל broyde@raanana.muni.il
תמונה ראשית
ראש העירייה - חיים ברוידא.  צילום: ראובן קפוצ'ינסקי
תמונה קטנה
ראש העירייה - חיים ברוידא. צילום: ראובן קפוצ'ינסקי
טלפון
פקס
טלפון נייד
כתובת
קישור לפניה ישירה
תיאור
סדר הופעה
קבצים מצורפים

חיים ברוידא

ראש העירייה - חיים ברוידא.  צילום: ראובן קפוצ'ינסקי
תפקיד:ראש העיר
סיעה:חיים ברעננה
דואל:broyde@raanana.muni.il 
טלפון:09-7610200
כתובת:קלאוזנר 13

תפקידים נוספים