ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

הצג מבזק ללא קישור

קשר מבזק לדף אחר

קישור לדף אחר

תקציר

תוכן

הדגש כותרת

הצג תקציר

קהל יעד חדש

שיוך חדש

סינון חופשי חדש

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

עדכון החלטת מועצת העיר - בישיבתה מיום 26.4.18

פורסם: 28/05/2018

​"בהתאם לסעיף 188 לפקודת העיריות, עיריית רעננה מודיעה בזאת כי מועצת העיר, בישיבתה מיום 26.4.18 אישרה :

  • זיקת הנאה בגוש 6583 חלקה 821, רח' בן גוריון 7, בקומת התת קרקע.

  • התקשרות במקרקעין ביחס לחלקה 85 בגוש 6584 (פרדס משותף 59) וחלק מחלקה  292 בגוש 6587 (אחוזה/האצ"ל).
    |
  • חילופי בעלות במקרקעין ציבוריים בהתאם לתוכנית 416-04158097- רע/מק/1020 ב' בנוגע לגוש 6856 חלקה 350 וגוש 6586 חלקות 391,11.

הורידו את האפליקציה העירונית