ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

הצג מבזק ללא קישור

קשר מבזק לדף אחר

קישור לדף אחר

תקציר

תוכן

הדגש כותרת

הצג תקציר

קהל יעד חדש

שיוך חדש

סינון חופשי חדש

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

פרסום בקשה לכריתה או העתקת עץ

פורסם: 31/01/2018

​בהתאם לנוהל משרד החקלאות לעבודת פקידי היערות יש לפרסם אישורי כריתת/העתקת עצים באתר האינטרנט של העירייה.

ניתן להגיש ערר על האישור למנהל אגף יער ואילנות ופקיד היערות הממשלתי ד"ר ארז ברקאי, בתוך 14 יום מיום הפרסום (למעט עצים שנקבעו כמסוכנים).

באין ערר, האישורים יכנסו לתוקף בתום 14 יום.

טופס ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתת / העתקת אילן מוגן ניתן להוריד מאתר משרד החקלאות:
http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/forms/pages/default.aspx

את הערר יש לשלוח לכתובת המייל: Trees@moag.gov.il או לפקס: 03-9485264

רע. 1001 דרך החקלאים, רישיון מספר 14609  תאריך פרסום באתר העיריה 31.01.2018 

פרטי הרישיון:
סיכום סטטוס סקר עצים רע. 1001 רעננה חידוש פרויקט 1.2015 עדכון 11.2016 לסטטוס וקו כחול הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח

יש לעיין בטבלת מצאי העצים יחד עם חוות הדעת המצורפת ומפת העצים:


​מין העץ / הפוליגון
​כריתה
​שימור 
​העתקה
​סהכ
​ברוש מצוי
​41
​3
​44

​דקל - בוטיה
דרומית
​1
​1
​סיגלון עלה- מימוזה​2
​6
​8
​צאלון נאה
​1
​1
​שיטה מכחילה
​1
​1
סה"כ

​46
​9
​0
​55


המלצת פקיד היערות לפרסום:

המלצת פקיד היערות לפרסום


הורידו את האפליקציה העירונית