ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

הצג מבזק ללא קישור

קשר מבזק לדף אחר

קישור לדף אחר

תקציר

תוכן

הדגש כותרת

הצג תקציר

קהל יעד חדש

שיוך חדש

סינון חופשי חדש

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

עדכון החלטת מועצת העיר- הקצאת מקרקעין לאלו"ט

פורסם: 23/01/2018

​הארכת תקופת הקצאת מקרקעין לאלו"ט האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים

​"בהתאם לסעיף 188 (ב1) בנוסחו המתוקן על פי חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135), התשע"ד-2014, עיריית רעננה מודיעה בזאת כי מועצת העיר, בישיבתה מיום 28.12.17 , אישרה חוזה להארכת תקופת הקצאת מקרקעין לאלו"ט האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים, לשנתיים נוספות (1.1.18-31.12.19), לשם הקמת מרכז תעסוקתי לאוטיסטים ברחוב השיזף 6, גוש 7657 חלקה 169".

הורידו את האפליקציה העירונית