תקציר
תוכן
תמונה ראשית
תמונה קטנה
עימוד בדף הבית
סדר הופעה
הצג כתבה ללא קישור
הצג כתבה עם קישור אחר
קישור לדף אחר
סינון חופשי חדש
קהל יעד חדש
שיוך חדש
חלון יעד לקישור נוסף
סינון-אזור תוכן
כותרת משנה
סטאטוס פעיל
הדגש כותרת
קשר מבזק לדף אחר
תקציר
תאריך
תאריך תפוגה
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט

אישור ספק יחיד בנושא פריסת סיבים אופטיים בשיטת מיקרוטרצ'ינג בעיר

פורסם: 

​​​​​​אישור חברת רוטל נטוורקס כספק יחיד לצורך פריסת סיבים אופטיים בשיטת מיקרוטרצ'ינג כתשתית לעיר חכמה בעיריית רעננה.

​יועץ מקצועי של הפרויקט – מר יוגב אריה, מנהל מחלקת תכנון תשתיות ועיר חכמה.

  1. ​​מסקנות אלו מוגשות לצורך אישור התקשרות עם ספק יחיד מכח תקנה 3 (4) לתקנות העירייה (מכרזים) התשמ"​ח -1987 (בהליך פטור ממכרז) רוטל נטוורקס בע"מ לצורך פריסת סיבים אופטיים בשיטת מיקרוטרצינג. במידה וקיימות השגות ו/או הערות בעניין המסקנות, יש לפנות ללשכה המשפטית בטלפון 09-7610251 תוך שבוע מיום פרסום המודעה ולא יאוחר מיום 5/12/2022

 במידה ולא יתקבלו הערות, תהיה רשאית ועדת המכרזים להכריז על חברת רוטל נטוורקס בע"מ כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3 (4) לתקנות העירייה מכרזים, התשמ"ח 1987.

 ל​צפייה במסקנות מטעם מר יוגב אריה לחצו כאן


הורידו את האפליקציה העירונית