ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

הצג מבזק ללא קישור

קשר מבזק לדף אחר

קישור לדף אחר

תקציר

תוכן

הדגש כותרת

הצג תקציר

קהל יעד חדש

שיוך חדש

סינון חופשי חדש

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

עדכון החלטת מועצת העיר - בישיבתה מיום 21.5.19

פורסם: 11/06/2019

בהתאם לסעיף 188 לפקודת העיריות, עיריית רעננה מודיעה בזאת כי מועצת העיר, בישיבתה מיום 21.5.19 אישרה :

  1. הארכת חוזה התקשרות במקרקעין בין עיריית רעננה וויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות, בנוגע להפעלת מעון יום ברחוב לסקוב  8 רעננה, גוש 6582, חלקה 490, עד ליום 1.9.2029.

  2. רישום הערת אזהרה בגוש 6581 חלקה 817 רחוב רבוצקי 58 רעננה, לטובת שמשון קליין ודליה סויט.

  3. רישום זיקות הנאה לצורך מעבר הולכי רגל על המקרקעין בגוש 6581 חלקות 813,814,815,817 ו- 818, רחוב רבוצקי, רעננה.

הורידו את האפליקציה העירונית