תאריך
תאריך תפוגה
הצג מבזק ללא קישור
קשר מבזק לדף אחר
קישור לדף אחר
תקציר
תוכן
הדגש כותרת
הצג תקציר
קהל יעד חדש
שיוך חדש
סינון חופשי חדש
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט

צמצום פערים לימודיים

פורסם: 

​​

השנה תפעל תכנית  לימודם בחופשת הקיץ בין התאריכים 21.06 – 15.07.

התכנית תפעל בבתי הספר באופן דיפרנציאלי בהתאם להיענות התלמידים , ולצרכים הייחודיים של כול תלמיד, במטרה לתת מענה לצמצום פערים לימודיים במקצועות היסוד, ושימור רמת הלימוד בדגש על שפה מתמטיקה ואנגלית.

במידה שבבית הספר תהיה היענות של מס' תלמידים מספיק, יתקיימו גם פעילויות חברתיות.