תאריך
תאריך תפוגה
הצג מבזק ללא קישור
קשר מבזק לדף אחר
קישור לדף אחר
תקציר
תוכן
הדגש כותרת
הצג תקציר
קהל יעד חדש
שיוך חדש
סינון חופשי חדש
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט

עיריית רעננה ממשיכה במאבקה להפחתת כמות הטיסות בשדה התעופה הרצליה

פורסם: 26/05/2021

על רקע הגשת בג"ץ אגודת התעופה הכללית בישראל, להארכת פעילות שדה התעופה במתכונתו הנוכחית, מודיעה העירייה על החרפת מאבקה המשפטי כנגד פעילות השדה, בשיתוף פעולה עם הרצליה וכפר שמריהו.

לא ניתן יד להמשך הפגיעה באיכות חיי תושבי העיר והשכונות הסמוכות לשדה התעופה, החווים מטרד, מפגעי רעש וסכנה יומיומית מהסמיכות למיקום ההמראות והנחיתות


בין הצעדים שננקטו במסגרת המאבק:

חבירה לעיריית הרצליה והמועצה המקומית כפר שמריהו, לשילוב כוחות במאבק משותף.
היוועצות עם גורמים מקצועיים מתחום המשפט והתחבורה.
פעילות מול הנהלת משרד התחבורה.
פנייה יזומה לבג"ץ בדרישה לצמצום הנזק.
דרישה לצמצום היקפי פעילות השדה למזעור המפגעים לתושבים.
דרישת בקשה למידע אודות פעילות השדה.