ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

הצג מבזק ללא קישור

קשר מבזק לדף אחר

קישור לדף אחר

תקציר

תוכן

הדגש כותרת

הצג תקציר

קהל יעד חדש

שיוך חדש

סינון חופשי חדש

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

דף מידע להורים

פורסם: 08/10/2020

עם סיום חגי תשרי אנו נערכים לחזרה לשגרת למידה. נכון לעכשיו, יחזרו כלל התלמידים ללמוד באופן מקוון למידה סינכרונית וא- סינכרונית, על פי מערכת השעות שתתפרסם על ידי מסגרות החינוך. 

אנו ערים לאתגרים שתקופה זו מביאה עימה, ולגמישות הנדרשת מכולנו, חשוב לנו להמשיך ולעדכן אתכם בהיערכות העירונית. 

גני ילדים

הגננות יעמדו בקשר ישיר אתכם ההורים, בהתאם לגילאי הגן. הגננת תערוך תכנית למידה מסודרת ותשמור על קשר חם אתכם ועם הילדים. הצוות עומד לרשותכם ובמידת הצורך יינתן מענה פרטני.


בתי ספר

אנו שמחים לבשר כי הצלחנו לשדרג תוך זמן קצר את מערכות התקשוב בבתי הספר ויצאנו למבצע נוסף של מכירת  מחשבים לציבור במחירים מוזלים, לצד רכישת מחשבים נוספים לבתי הספר באמצעות קול קורא של משה"ח.

עד החלטת הממשלה בדבר הקלות הסגר מתווה הלמידה העירוני יהיה כדלהלן:

בתי ספר יסודיים

מתאריך 12/10/20 נמשיך בלמידה מרחוק (כמו לפני החגים) תוך שמירה על העקרונות הבאים:
 • הלמידה תתקיים לפחות 5 ימים בשבוע.
 • שעות הלימוד בכל גיל יכללו תמהיל הכולל למידה סינכרונית, א-סינכרונית, שמירת קשר ופעילות בהתאמה לגיל.
 • מחנכי הכיתות יעמדו בקשר עם תלמידי הכיתה בכל יום.
 • הלמידה תנוהל על פי מערכת שעות סדורה לכל כיתה. התלמידים יקבלו מערכת מובנית ומפורטת הכוללת שיעורים מקוונים, משימות עבודה, לצד לימוד מקצועות הליבה נקפיד על  אוורור רגשי וחלקים חברתיים.
 • נגלה גמישות בדרכי ההוראה בתאם למצב המשתנה ובכלל זה למידה מרחוק לפי התנאים הקיימים בבתיהם של התלמידים.

כמו כן, אנו נערכים גם ללמידה במרחבי חיים כחלק מהוראה ולמידה משמעותית וזאת רק  לכשתתקבל החלטת הממשלה על חידוש הלמידה במוסדות החינוך. 

עד אז צוותי החינוך ילוו את ילדיכם בלמידה, ובהיבטים החברתיים והרגשיים. 

בתי ספר על יסודיים

מתאריך 12/10/20 נמשיך בלמידה מרחוק (כמו לפני החגים) תוך שמירה על העקרונות הבאים:
 • התלמידים ילמדו באופן מקוון במשך 5 ימים בשבוע לכל הפחות, 4 שעות בכל יום לכל הפחות.
 • למידה מקוונת מגוונת – הלמידה תתקיים במתכונת סינכרונית וא -סינכרונית, במשימות יחידניות וקבוצתיות .
 • מערכת הלמידה תהיה על פי מקצועות הליבה , תוך דגש על משימות קבוצתיות ולמידה חווייתית ככל האפשר.
 • המורים ידאגו לשמור על שגרת קשר יומי עם התלמידים בכדיי לדרוש בשלומם ולתת תשומת לב אישית מיוחדת במידת הצורך.
 • כיתות מבר אתגר איל - יחזרו ללמידה המשלבת למידה בביה"ס ולמידה מקוונת. צוותי החינוך יעדכנו אתכם על מערכת הלימודים של כל כיתה.   
 • בהזדמנות זאת אנו מבקשים מכם ההורים לסייע לנו  בהקפדה על ריחוק פיזי בין הילדים גם בשעות אחה"צ.

תלמידי הילה

 • ממשיכים בלמידה כרגיל
 • בקידום נוער הטיפולים לתלמידי החטיבות והתיכונים וכן הדרכות ההורים ממשיכים כסדרם.
 • נפתחת קבוצת הורים לתלמידים בתוכנית סלע .

חינוך מיוחד

תלמידי החינוך המיוחד בגנים, בכיתות ובבתי הספר לחינוך מיוחד יחזרו ללמודים על פי המתווה של משרד החינוך כפי שהיה לפני החופשה: 
 • מסגרות לתלמידים על הרצף התקשורתי, ומסגרות לתלמידים עם מוגבלויות שכליות ומוטוריות מורכבות יחזרו ללימודים בתחילת השבוע וימשיכו ללמוד עד  השעה 14.30. 
 • מסגרות לתלמידים עם עיכוב התפתחותי, לקות למידה יחזרו ללימודים כבשיגרה ביום שני 12.10.20. 
 • צהרוני גני חינוך מיוחד לא מתקיימים.
 • תלמידים בשילוב אישי הזכאים לתמיכה מסל אישי ולומדים בכיתה רגילה ילמדו עם הסייעת בתוך בית הספר בלמידה מרחוק עפ"י המערכת הכיתתית.
 • תלמידים בשילוב אישי הזכאים לתמיכה מסל אישי ולומדים בגן רגיל ילמדו עם הסייעת בגנים קלרינט וחצוצרה (ליד מתי"א). תבנה מערכת מותאמת על ידי המתי"א לילדים. 
 • תלמידים בשילוב אישי הזכאים לתמיכה מסל אישי הלומדים בכיתה רגילה ילמדו בבית הספר שבו הם לומדים בשיגרה בסיוע סייע (אם הם זכאים לו). במקרים מיוחדים סייע יוכל להגיע לבית התלמיד בכפוף להסכמת הסייע ובאישור מראש על ידי מחלקת חנ"מ. 
 • ההורים יתחייבו שיהיה מבוגר מעל גיל 18 בבית התלמיד.

תמיכה רגשית 

בימים מורכבים אלו עם החזרה ללמידה מרחוק ומקרוב אנו ממשיכים להעניק תמיכה רגשית באמצעות צוותי החינוך והשרות הפסיכולוגי החינוכי. מפגשי הורים-צוות- פסיכולוג יתקיימו באופן מקוון לאחר החגים. הודעה על כך תקבלו מצוות ביה"ס. 

ככל שאתם מעוניינים בסיוע תוכלו לפנות לצוות ביה"ס ולשירות הפסיכולוגי החינוכי דרך המוקד העירוני. 

הורידו את האפליקציה העירונית