תאריך
תאריך תפוגה
הצג מבזק ללא קישור
קשר מבזק לדף אחר
קישור לדף אחר
תקציר
תוכן
הדגש כותרת
הצג תקציר
קהל יעד חדש
שיוך חדש
סינון חופשי חדש
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט

הנחה בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית

פורסם: 21/12/2020

​לאור משבר הקורונה, ממשלת ישראל אישרה תוכנית חדשה למתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים- עד יוני 2021 (תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020 ("התקנות") מצורפות בהמשך). 

על פי התוכנית תוענק הנחה בשיעור של 95% מסך חיוב הארנונה לעסקים הזכאים לכך.

בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה.

ההנחה תינתן לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שישלח ישירות לרשות מקומית.

אין צורך לפנות לרשות מקומית לשם כך.

העסקים הזכאים להנחה:


  • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד 200 מיליון שקלים וחלה ירידה של יותר מ-60% במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.

  • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם נע בין 200 מיליון שקלים ל-400 מיליון שקלים וחלה ירידה של יותר מ-80% במחזור העסקות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.

  • עסקים שהחלו את פעילותם לראשונה בתקופה: מיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020) - אם יימצאו כזכאים למענק סיוע מהממשלה.

פרטים והגשת הבקשה תעשה באופן מקוון באתר של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה והתעשיה בלינק הבא: https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx

קישורים לאתר יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים, משרד הכלכלה והמרכז השלטון המקומי.

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תעביר אוטומטית את הנתונים בזכאות להנחה בארנונה לרשות המקומית כך שאין צורך בפנייה או הגשת הבקשה לרשות.

עסקים שיימצאו כזכאים להנחה בארנונה בשיעור 95%, כמפורט בתקנות:

ידרשו אך ורק לתשלום ה-5% הנותרים וחיוב היטל שמירה.

עסקים שכבר שילמו את הארנונה בעבור יוני 2020 - ספטמבר 2020 כולל, יקבלו החזר בקיזוז חובות ארנונה המגיעים לעירייה, ככל שיש. במידה ואין חובות קודמים- תיכנס יתרת זכות או שתוחזר לעסק לבקשתו או שתתקזז עם חיובים עתידיים.

לידיעתכם:

  • העירייה תפרסם כל מידע רלוונטי, מעת לעת, באתר האינטרנט שלה.

  • יודגש כי הליך בדיקת הזכאות עשוי לארוך זמן והוא יבוצע ע"י רשות המיסים ובאמצעות הסוכנות. אנו קוראים לכם לעקוב אחר הפרסומים שיועברו על ידינו, להיערך להגיש מוקדם ככל הניתן ובאופן מיידי את בקשתכם לזכאות להנחה לסוכנות, כך שנוכל להעניק את ההנחה המגיעה לכם במועד.