תאריך
תאריך תפוגה
הצג מבזק ללא קישור
קשר מבזק לדף אחר
קישור לדף אחר
תקציר
תוכן
הדגש כותרת
הצג תקציר
קהל יעד חדש
שיוך חדש
סינון חופשי חדש
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט

עדכון: מורה מבית הספר זיו ברעננה נמצאה חיובית לקורונה.

פורסם: 19/06/2020

​​

לאור זאת ייסגר בית הספר לאלתר והנהלת ביה"ס תעדכן לגבי מתכונת למידה מרחוק.

צוותי החינוך בבית הספר, התלמידים והוריהם עודכנו בנושא, והונחו כי על כל מי שבא במגע עם המורה להיכנס לבידוד ולעבור בדיקת קורונה.

במקביל מתבצעת חקירה אפידמיולוגית, והנחיות נוספות יצאו בהתאם לתוצאות.

עיריית רעננה עומדת בקשר ישיר עם גורמים ממשרד הבריאות ומשרד החינוך וימשיכו ללוות את קהילת בית הספר.

שאר בתי הספר ממשיכים בלמידה כרגיל.