תאריך
תאריך תפוגה
הצג מבזק ללא קישור
קשר מבזק לדף אחר
קישור לדף אחר
תקציר
תוכן
הדגש כותרת
הצג תקציר
קהל יעד חדש
שיוך חדש
סינון חופשי חדש
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט

עדכון החלטת מועצת עיר: בישיבתה מיום 26.5.2020 - עמותה בל"ב

פורסם: 18/06/2020

מועצת העיר בישיבתה מיום 26.5.2020 אישרה חוזה רשות וחוזה חכירה והפעלה בין עיריית רעננה לעמותת בל"ב רעננה ע.ר. 580490605, בגוש 7651, חלק מחלקה 641, רחוב הפרחים 9, בנוגע להקצאת קרקע עבור בית לחיים לבוגרים בעלי צרכים מיוחדים