ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

הצג מבזק ללא קישור

קשר מבזק לדף אחר

קישור לדף אחר

תקציר

תוכן

הדגש כותרת

הצג תקציר

קהל יעד חדש

שיוך חדש

סינון חופשי חדש

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

עדכון החלטת מועצת עיר: בישיבתה מיום 26.5.2020 - עמותה אלו"ט

פורסם: 18/06/2020

עיריית רעננה מודיעה בזאת כי מועצת העיר, בישיבתה מיום 26.5.2020, אישרה הארכת חוזה רשות בין עיריית רעננה לעמותת אלו"ט האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים (ע.ר. 580064335), עד ל 31.12.2021,  חוזה רשות לשם הקמת מרכז תעסוקתי לאוטיסטים ברחוב השיזף 6, גוש 7657 חלקה 169 (והארכת חוזה החכירה בהתאם).

הורידו את האפליקציה העירונית