ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

הצג מבזק ללא קישור

קשר מבזק לדף אחר

קישור לדף אחר

תקציר

תוכן

הדגש כותרת

הצג תקציר

קהל יעד חדש

שיוך חדש

סינון חופשי חדש

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

עדכון החלטת מועצת עיר, בישיבתה מיום 10.9.19, הארכת הסכמי רשות השימוש במקרקעין שבין עיריית רעננה לויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות

פורסם: 07/10/2019
בהתאם לסעיף 188 לפקודת העיריות, עיריית רעננה מודיעה בזאת כי מועצת העיר, בישיבתה מיום 10.9.19 אישרה הארכת הסכמי רשות השימוש במקרקעין שבין עיריית רעננה לויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות, 
בנוגע להפעלת מעונות יום, ב:
גוש 6582 חלק ממגרש 3019 (חלק מחלקה 400) הרחוב הפרחים 5 (פינת המלכים 46),
גוש 7649 חלק מחלקה 276 ברחוב רימלט 2, 
ובגוש 7655 חלק מחלקה 190 ברחוב שמואל הנגיד 63 פינת קרן היסוד 56.

הורידו את האפליקציה העירונית