ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

הצג מבזק ללא קישור

קשר מבזק לדף אחר

קישור לדף אחר

תקציר

תוכן

הדגש כותרת

הצג תקציר

קהל יעד חדש

שיוך חדש

סינון חופשי חדש

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

עדכון החלטת מועצת העיר, בישיבתה מיום 10.9.19

פורסם: 07/10/2019
בהתאם לסעיף 188 לפקודת העיריות, עיריית רעננה מודיעה בזאת כי מועצת העיר, בישיבתה מיום 10.9.19 אישרה התקשרות בין עיריית רעננה לחברת החשמל, בנוגע למתן רשות שימוש במקרקעין בגוש 7656 חלקה 337,338, לשם הקמת והפעלת חדר טרנספורמציה, בנאות שדה, רעננה.

הורידו את האפליקציה העירונית