ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

הצג מבזק ללא קישור

קשר מבזק לדף אחר

קישור לדף אחר

תקציר

תוכן

הדגש כותרת

הצג תקציר

קהל יעד חדש

שיוך חדש

סינון חופשי חדש

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

עדכון החלטת מועצה מיום 24.7.19

פורסם: 06/08/2019

​בהתאם לסעיף 188 לפקודת העיריות, עיריית רעננה מודיעה בזאת כי מועצת העיר, בישיבתה מיום 24.7.19 אישרה הארכת חוזה בר הרשות והחכירה להקצאת קרקע לעמותת אלו"ט להקמת והפעלת "בית לחיים" בנווה זמר ברחוב יהודה עמיחי פינת רחוב ג'ו עמר גוש 7661 חלק מחלקה 235. 

הארכת חוזה הרשות עבור הבניה הינה מיום 1.1.20  עד 31.12.22, עם אופציה לעיריה להארכה לשנה נוספת.

הורידו את האפליקציה העירונית