מכרזים

תמונה
 
דוא"ל OFRAL@RAANANA.MUNI.IL
הגוף המארגן  
הסתיים המכרז לא
הערות

​תשומת לבכם כי נפל טעות במסמכי הקול קורא בנוגע למועד ההגשה ולשאלות ההבהרה לפיכך להלן המועדים העדכניים :

מועד ההגשה הינו 29.7.2021 ולא כפי שנרשם בטעות במסמכי הקול קורא 

שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד ליום 25.7.2021 עד השעה 15:00 .

הצג שם זוכה במכרז עירוני לא
טלפון  
מספר מכרז  
סדר הופעה 999,999
סוג מכרז קול קורא
סכום הזכייה  
עלות מסמכי המכרז  
פנימי/חיצוני חיצוני
פקס 09-7610255
שיוך חדש  
שם זוכה  
תאריך אחרון להגשה 29/07/2021 15:00
תאריך אחרון להצגה 29/07/2021 15:00
תאריך סיור קבלנים  
פרטי הסיור
 
תאריך עדכון סטאטוס  
תאריך תפוגה 29/07/2021
מכרז בהארכה - הודעה תפורסם בהמשך לא
הצג בדף כן
תקציר

​​​​

תיאור-לא לשימוש  
תיאור
קישור לרכישה
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט

קול קורא לגיוס פרוייקטור בתחום התכנון העירוני וריכוז מינהלת דיור בר השגה לזוגות צעירים בעיריית רעננה

סוג ההתקשרות:קול קורא
תאריך אחרון להגשה:29/07/2021 15:00
פקס:09-7610255
פנימי/חיצוני:חיצוני
דואל:OFRAL@RAANANA.MUNI.IL 
שאלות הבהרה:

הערות

​תשומת לבכם כי נפל טעות במסמכי הקול קורא בנוגע למועד ההגשה ולשאלות ההבהרה לפיכך להלן המועדים העדכניים :

מועד ההגשה הינו 29.7.2021 ולא כפי שנרשם בטעות במסמכי הקול קורא 

שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד ליום 25.7.2021 עד השעה 15:00 .

false

הנחיות

ניתן לעיין במסמכי המכרז על צרופותיהם, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר וכן במשרדי הלשכה המשפטית בעירייה.

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר, שהינו נוסח המכרז המחייב.
רכישת מסמכי המכרז על צרופותיהם יכולה להיעשות או באמצעות תשלום אינטרנטי (ראו את הלינק המצ"ב) או תיעשה בלשכה המשפטית בעירייה בשעות קבלת קהל (ימים א'- ה' 08:30-16:00, לא כולל ערבי חג).

את מסמכי המכרז, לאחר רכישתו, ניתן לקבל במשרדי הלשכה המשפטית וכן ניתן להדפיס את קובץ המכרז והנלווים לו מאתר עיריית רעננה.
תשומת הלב באחריות הרוכש להתעדכן באופן שוטף בדבר התנהלות המכרז בדף זה.

ככל שפורסמה באתר האינטרנט הנ"ל הודעה על קיומו של מסמך הבהרות אשר מסיבה כלשהי לא הגיע לידי המציע, באחריות המציע לפנות ללשכה המשפטית באמצעות מייל ofral@raanana.muni.il בבקשה לקבלת מסמך ההבהרות האמור.
מציע לא יישמע בטענה כי לא קיבל מסמך הבהרות שקיומו צוין באתר האינטרנט.
מובהר כי התשלום בגין רכישת המכרז לא יוחזר.