מכרזים

ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מתן שירותי שמאות מקרקעין  - הארכה ושינוי תנאי סף

תמונה

 

דוא"ל

הגוף המארגן

 

הסתיים המכרז

לא

הערות

תשומת לבכם :

לצורך השתתפות במכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז בלשכה המשפטית בנין העירייה אחוזה 103 רעננה ​

הארכה ושינוי תנאי סף

מועד הגשה נדחה לתאריך 11.9.2019

 

 

הצג שם זוכה במכרז עירוני

לא

טלפון

 

מספר מכרז

31/2019

סדר הופעה

999,999

סוג מכרז

מכרז עירוני

סכום הזכייה

 

עלות מסמכי המכרז

1000

פנימי/חיצוני

חיצוני

פקס

 

שיוך חדש

 

שם זוכה

 

תאריך אחרון להגשה

11/09/2019 15:00

תאריך אחרון להצגה

 

תאריך סיור קבלנים

 

פרטי הסיור

 

תאריך עדכון סטאטוס

 

תאריך תפוגה

 

מכרז בהארכה - הודעה תפורסם בהמשך

 

הצג בדף

 

תקציר

תיאור-לא לשימוש

 

תיאור

קישור לרכישה

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך 08/08/2019 17:57 על-ידי עופרה לוי
שונה לאחרונה ב- 10/09/2019 11:49 על-ידי לירון חיון

מתן שירותי שמאות מקרקעין - הארכה ושינוי תנאי סף

מספר:31/2019
סוג ההתקשרות:מכרז עירוני
עלות מסמכים:1000
תאריך אחרון להגשה:11/09/2019 15:00
פנימי/חיצוני:חיצוני

הערות

תשומת לבכם :

לצורך השתתפות במכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז בלשכה המשפטית בנין העירייה אחוזה 103 רעננה ​

הארכה ושינוי תנאי סף

מועד הגשה נדחה לתאריך 11.9.2019

 

 

הנחיות

ניתן לעיין במסמכי המכרז על צרופותיהם, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר וכן במשרדי הלשכה המשפטית בעירייה.

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר, שהינו נוסח המכרז המחייב.
רכישת מסמכי המכרז על צרופותיהם יכולה להיעשות או באמצעות תשלום אינטרנטי (ראו את הלינק המצ"ב) או תיעשה בלשכה המשפטית בעירייה בשעות קבלת קהל (ימים א'- ה' 08:30-16:00, לא כולל ערבי חג).

את מסמכי המכרז, לאחר רכישתו, ניתן לקבל במשרדי הלשכה המשפטית וכן ניתן להדפיס את קובץ המכרז והנלווים לו מאתר עיריית רעננה.
תשומת הלב באחריות הרוכש להתעדכן באופן שוטף בדבר התנהלות המכרז בדף זה.

ככל שפורסמה באתר האינטרנט הנ"ל הודעה על קיומו של מסמך הבהרות אשר מסיבה כלשהי לא הגיע לידי המציע, באחריות המציע לפנות ללשכה המשפטית באמצעות מייל ofral@raanana.muni.il בבקשה לקבלת מסמך ההבהרות האמור.
מציע לא יישמע בטענה כי לא קיבל מסמך הבהרות שקיומו צוין באתר האינטרנט.
מובהר כי התשלום בגין רכישת המכרז לא יוחזר.