מכרזים

ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

הארכה -שירותי הסעות לאגף הרווחה של עיריית רעננה-שינוי תנאי סף , הצעת מציע ותנאים

תמונה

 

דוא"ל

הגוף המארגן

 

הסתיים המכרז

לא

הערות

שימו לב:

חלו שינויים בתנאי הסף ובהצעת המציע וכן בתנאים נוספים המפורטים בהבהרה מספר 2 .

ההבהרה נמצאת בלשכה המשפטית ניתן לקבלה וכן הקובץ יעלה לאתר בהקדם.

השתתפות בהליך מותנה ברכישת המסמכים בתשלום כמפורט .

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

הצג שם זוכה במכרז עירוני

לא

טלפון

09-7610251/2/3

מספר מכרז

27/2019

סדר הופעה

999,999

סוג מכרז

מכרז עירוני

סכום הזכייה

 

עלות מסמכי המכרז

600

פנימי/חיצוני

חיצוני

פקס

09/7610255

שיוך חדש

 

שם זוכה

 

תאריך אחרון להגשה

21/08/2019 15:00

תאריך אחרון להצגה

 

תאריך סיור קבלנים

 

פרטי הסיור

 

תאריך עדכון סטאטוס

 

תאריך תפוגה

 

מכרז בהארכה - הודעה תפורסם בהמשך

 

הצג בדף

 

תקציר

תיאור-לא לשימוש

 

תיאור

קישור לרכישה

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך 25/07/2019 11:57 על-ידי עופרה לוי
שונה לאחרונה ב- 14/08/2019 16:45 על-ידי עופרה לוי

הארכה -שירותי הסעות לאגף הרווחה של עיריית רעננה-שינוי תנאי סף , הצעת מציע ותנאים

מספר:27/2019
סוג ההתקשרות:מכרז עירוני
עלות מסמכים:600
תאריך אחרון להגשה:21/08/2019 15:00
טלפון:09-7610251/2/3
פקס:09/7610255
פנימי/חיצוני:חיצוני

הערות

שימו לב:

חלו שינויים בתנאי הסף ובהצעת המציע וכן בתנאים נוספים המפורטים בהבהרה מספר 2 .

ההבהרה נמצאת בלשכה המשפטית ניתן לקבלה וכן הקובץ יעלה לאתר בהקדם.

השתתפות בהליך מותנה ברכישת המסמכים בתשלום כמפורט .

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

הנחיות

ניתן לעיין במסמכי המכרז על צרופותיהם, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר וכן במשרדי הלשכה המשפטית בעירייה.

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר, שהינו נוסח המכרז המחייב.
רכישת מסמכי המכרז על צרופותיהם יכולה להיעשות או באמצעות תשלום אינטרנטי (ראו את הלינק המצ"ב) או תיעשה בלשכה המשפטית בעירייה בשעות קבלת קהל (ימים א'- ה' 08:30-16:00, לא כולל ערבי חג).

את מסמכי המכרז, לאחר רכישתו, ניתן לקבל במשרדי הלשכה המשפטית וכן ניתן להדפיס את קובץ המכרז והנלווים לו מאתר עיריית רעננה.
תשומת הלב באחריות הרוכש להתעדכן באופן שוטף בדבר התנהלות המכרז בדף זה.

ככל שפורסמה באתר האינטרנט הנ"ל הודעה על קיומו של מסמך הבהרות אשר מסיבה כלשהי לא הגיע לידי המציע, באחריות המציע לפנות ללשכה המשפטית באמצעות מייל ofral@raanana.muni.il בבקשה לקבלת מסמך ההבהרות האמור.
מציע לא יישמע בטענה כי לא קיבל מסמך הבהרות שקיומו צוין באתר האינטרנט.
מובהר כי התשלום בגין רכישת המכרז לא יוחזר.