כתבות חדש

תקציר
תוכן
תמונה ראשית
תמונה קטנה
עימוד בדף הבית
סדר הופעה
הצג כתבה ללא קישור
הצג כתבה עם קישור אחר
קישור לדף אחר
סינון חופשי חדש
קהל יעד חדש
שיוך חדש
חלון יעד לקישור נוסף
סינון-אזור תוכן
כותרת משנה
סטאטוס פעיל
הדגש כותרת
קשר מבזק לדף אחר
תקציר
תאריך
תאריך תפוגה
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט
תקציר
תוכן
תמונה ראשית
תמונה קטנה
עימוד בדף הבית
סדר הופעה
הצג כתבה ללא קישור
הצג כתבה עם קישור אחר
קישור לדף אחר
סינון חופשי חדש
קהל יעד חדש
שיוך חדש
חלון יעד לקישור נוסף
סינון-אזור תוכן
כותרת משנה
סטאטוס פעיל
הדגש כותרת
קשר מבזק לדף אחר
תקציר
תאריך
תאריך תפוגה
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט

מי גר לידך?

​תכנית "מהלב ועד הבית" - ברעננה אף אחד לא נשאר לבד! 

פורסם: 26/10/2022

​​מהלב ועד הבית

ברעננה נותנים תשומת  ❤  לכל אחד!

מטרת התוכנית הינה לדאוג כי אף תושב בעיר לא יישאר לבד והיא מיועדת ליצור חוסן חברתי-קהילתי, 
באמצעות העמקת הקשרים בין השכנים, עם דגש על קשר עם שכנים בודדים הגרים לבד, מתוך אמונה 
כי קשרים אלו יובילו לסיוע הדדי ולתחושת מוגנות הדדית. 

תפקידך בוועד הבית מעיד כי אכפת לך מהסביבה ומהקהילה, והנך מהווה דמות מובילה ומשפיעה בקרב שכניך. 
אנו מזמינים אותך להיות חלק מקבוצה מובחרת של ועדי בתים ולקחת חלק בתוכנית חשובה זו אשר 
יכולה להציל חיים, הן פיזיים והן רגשיים. 

במסגרת התפקיד אתה או נציג אחר מטעמך, המכיר את דיירי הבניין, תהיו בקשר המתאים לכם, עם דיירים 
המתגוררים בגפם וכאלו הזקוקים לתשומת לב, כגון: קבוצת ווטסאפ לבניין, דפיקה בדלת להתעניינות וכדומה. 

המצטרפים לתוכנית יינתנו מגוון מענים לסיוע בתפקיד ועד הבית ולטובת כל דיירי הבניין, כגון: קו ישיר 
למענה עירוני על ידי רכזת התוכנית, חיבור לשירותים שונים כמו מרכז גישור ודיאלוג קהילתי, מרכז שי"ל, 
מרכז הקיימות העירוני ועוד והשתתפות בפעילויות חברתיות, סדנאות וכנס עירוני לוועדי בתים.

כדי להצטרף לתוכנית ניתן למלא טופס הצטרפות בקישור הבא:

https://bit.ly/3qLAOQX

כמו כן ניתן ליצור קשר עם חיה טופף-קדושים, עו"ס קהילתית, מרכזת נושא בדידות. 

בטלפון: 09-7610471 או 052-2179957

במייל: chayat@raanana.muni.il