כתבות חדש

תאריך
תקציר
תוכן
תמונה ראשית
תמונה קטנה
עימוד בדף הבית
סדר הופעה
תאריך תפוגה
הצג כתבה ללא קישור
הצג כתבה עם קישור אחר
קישור לדף אחר
סינון חופשי חדש
קהל יעד חדש
שיוך חדש
חלון יעד לקישור נוסף
סינון-אזור תוכן
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט
תאריך
תקציר
תוכן
תמונה ראשית
תמונה קטנה
עימוד בדף הבית
סדר הופעה
תאריך תפוגה
הצג כתבה ללא קישור
הצג כתבה עם קישור אחר
קישור לדף אחר
סינון חופשי חדש
קהל יעד חדש
שיוך חדש
חלון יעד לקישור נוסף
סינון-אזור תוכן
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט

מתן שירותים לציבור הרחב ולקהל המתכננים והיזמים בעת משבר הקורונה

​עם המעבר לעבודה במתכונת מותאמת, בשל התפשטות נגיף הקורונה, נערך אגף הנדסה למתן שירות מיטבי לציבור הרחב ולקהל המתכננים.

פורסם: 02/04/2020
להלן תחומי הפעילות המרכזיים של האגף בימים אלו:

רישוי בניה: טיפול בקליטת בקשות להיתרי בניה, בדיקה וקידום של בקשות להיתרי בניה, קיום ועדות בניין עיר, הנפקת היתרי בניה, טיפול בפניות הציבור וקהל המתכננים, קשר ישיר עם אדריכלים ומתכננים.

תב"ע: קשר ישיר עם אדריכלים ומתכננים, בדיקה וקידום של תכניות בניין עיר.

מידע להיתר: טיפול בקליטה, גיבוש והפקת תיקי מידע.

פיקוח על הבניה: קבלה וטיפול בפניות הציבור, ביצוע פיקוח על אתרי בניה פעילים ברחבי העיר, מתן אישורי אכלוס, ביצוע ביקורות בשטח ואכיפה בהתאם לצורך ולנסיבות.

השבחה וטאבו: קבלת פניות וטיפול בבקשות להעברת זכויות בטאבו, טיפול בבקשה לשומות חבות היטלי השבחה, שחרור היתרי בניה.

רישוי עסקים: מתן מענה ומידע לבעלי עסקים, סיוע לבעלי עסקים, ביצוע אכיפה בהתאם לצורך.

תשתיות: קבלת פניות, טיפול במפגעים, הפעלת קבלנים ברחבי העיר.

חשמל ומאור: קבלת פניות, טיפול בתקלות ובמפגעים ברחבי העיר.

ועדת תנועה: טיפול בפניות לוועדת התנועה.

לא תתקיים קבלת קהל פרונטאלית באגף הנדסה, ניתן לפנות באמצעות הטלפון, דואר אלקטרוני והמערכות המקוונות (עבור אדריכלים ומתככנים).

ניתן לצפות בתיקי הבניין הסרוקים באתר ההנדסי.

ניתן לצפות במעקב אחרי בקשות: בדף הבית עיריית רעננה – מידע הנדסי.

כל השירותים יינתנו באמצעות מענה טלפוני (2655* בנתב 1) ובאמצעות דואר אלקטרוני -infohandasa@raanana.muni.il