ביה"ס מיתרים רעננה

כתובת:רח' שמואל הנגיד 37
טלפון:097724174
פקס:097724176
דואל:darbel@meitarimraanana.org 
מגמה:בית ספר שש שנתי ז'-יב