בית התלמיד נוה זמר

מנהל:רונית סלע
כתובת:נווה זמר
דואל:ronits@raanana.muni.il 
איש קשר:רונית סלע

מסגרת הצהרונית הינה מסובסדת- לא תינתן הנחה למסגרת זו.


בשל אילוצים יתכנו שינויים של זמני החוגים והימים. יש להתעדכן במערכת הסופית אצל מנהלת בית התלמיד.