ספורטק נווה זמר

ימי פעילות:

סקייטפארק

יום א' בין השעות  8:00 – 22:00

יום ב' בין השעות  8:00 – 23:00

יום ג' בין השעות  8:00 – 22:00

יום ד' בין השעות 8:00 – 22:00

יום ה' בין השעות 8:00 – 23:00

יום ו' בין השעות  8:00 – 20:00

יום ש' בין השעות 8:00 – 22:00


מגרשי כדורסל

יום א' בין השעות  8:00 – 22:00

יום ב' בין השעות  8:00 – 23:00

יום ג' בין השעות  8:00 – 22:00

יום ד' בין השעות 8:00 – 22:00

יום ה' בין השעות 8:00 – 23:00

יום ו' בין השעות  8:00 – 19:00

יום ש' בין השעות 8:00 – 22:00


מגרשי כדורגל

יום א' בין השעות  8:00 – 22:00

יום ב' בין השעות  8:00 – 22:00

יום ג' בין השעות  8:00 – 22:00

יום ד' בין השעות 8:00 – 22:00

יום ה' בין השעות 8:00 – 22:00

יום ו' בין השעות  8:00 – 19:00

יום ש' בין השעות 8:00 – 22:00

בין השעות 14:00 – 16:00 המגרשים סגורים

ניתן לתאם מועדים וזמנים להשכרה (תשלום) בין השעות 9:00 – 14:00 / 16:00 – 18:00

שעות פעילות המגרשים בספורטקים נווה זמר ושלונסקי: