מנהל/ת מחלקת תכנון וניהול פרויקטים

מספר מכרז:073/2019
סוג מכרז:מכרז כח אדם
תאריך אחרון להגשה:03/07/2019 15:30
פנימי/חיצוני:פנימי/ חיצוני
הסתיים המכרז:לא
מכרז בהארכה - הודעה תפורסם בהמשך:לא
תיאור התפקיד:

ניהול מחלקת תכנון וניהול פרויקטים אדריכליים באגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה.

עיקרי התפקיד:
 • ייזום, ניהול, תכנון וביצוע של פרויקטים אדריכליים במבני העיריה השונים הפרוסים ברחבי העיר.
 • הובלה, הכנה והוצאה לפועל של תכנון אדריכלי מפורט ועיצוב פנים.
 • בקרה ומעקב אחר לוח זמנים ותקציבי ביצוע.
 • ניהול צוות העובדים במחלקה.
 • מתן מענה לפניות מנהלות בתי ספר, מנהלי העירייה בכל שלבי תכנון וביצוע פרויקטים , ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה אפשריים, בכל שעות הפעילות ומחוצה להם, לאורך כל השנה.
 • מתן מענה לפניות הציבור, תושבים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה אפשריים, בכל שעות הפעילות ומחוצה להם, לאורך כל השנה.
 • ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת העירייה, ע"פ הנחיות הממונה הישיר והנהלת העירייה.
 • ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה ובהתאם לצורך.

תנאי סף:
השכלה:
 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים.
 • או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג -2012 באותם תחומים.

ניסיון מקצועי:
 • עבור בעל תואר אקדמי, ניסיון של 4 שנים לפחות בתכנון אדריכלי ועיצוב פנים.
 • עבור הנדסאי רשום: 5 שנות ניסיון בתכנון אדריכלי ועיצוב פנים.
 • עבור טכנאי רשום: 6 שנות ניסיון בתכנון אדריכלי ועיצוב פנים.

ניסיון ניהולי:
 • ניסיון של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה. 

דרישות נוספות:
 • יכולת התנסחות גבוהה מאוד בכתב ובעל פה.
 • עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
 • ידע ובקיאות בחוק התכנון והבניה.

כפיפות: מנהל אגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה
תקן: מנהל מחלקה
אגף: בינוי, רכש ולוגיסטיקה
היקף משרה: 100%
 דירוג ודרגה: חוזה בכירים – באישור משה"פ.

להגשת מועמדות  לחץ/י כאן.
במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטים, צוות הגיוס ייצור עמך קשר ויזמן אותך להגיע אלינו להמשך התהליך