בודק/ת תוכניות רישוי במינהל הנדסה

מספר מכרז:062/2018
סוג מכרז:מכרז כח אדם
תאריך אחרון להגשה:20/06/2018 15:30
פנימי/חיצוני:פנימי/חיצוני
הסתיים המכרז:לא
מכרז בהארכה - הודעה תפורסם בהמשך:לא
תיאור התפקיד:
 • בדיקה וקידום בקשות להיתרי בנייה בוועדה המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהתקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הרשות המקומית ולהנחיות מהנדס הרשות, משלב קליטת הבקשה ועד הוצאת היתר הבניה.
 • הכנת חוות דעת מקצועיות והצגתם בדיוני הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
 • סיכום נתוני הבקשות להוצאת היתרי בנייה, כגון דו"חות המפרטים את מהות הבקשה, סיכום תמצית ההתנגדויות, חישובי שטחים, המלצות, חוות דעת מקצועיות, הכנת נוסח פרסום להקלות וכיוב'.
 • הפקת היתרי בנייה על פי הדין הקיים, והעברתם לכל הגורמים המוסמכים לחתימה.
 • ביצוע פעילות יזומה מול עורך ומבקש הבקשה, לרבות מעקב אחר התקדמותו בהשלמת דרישות הועדה.
 • קבלת קהל בכל הקשור לתהליכי הרישוי, לפי נהלי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, ומתן מענה לפניות של גורמים שונים.
כישורים נדרשים:
 • בעל תואר אדריכל / מהנדס בנין/ תכנון ערים/ גאוגרפיה.
 • או הנדסאי בנין או הנדסאי אדריכלות (מנוסה בתחום הבניה) ממוסד אקדמי מוכר – יתרון לתחומים אדריכלות והנדסת בנין.
 • יכולת וניסיון מוכח בתחום רישוי בניה.
 • ידע וניסיון בעבודה עם מערכות Office , Autocad – .
 • עדיפות לבוגרי קורסים המוכרים על ידי מינהל התכנון ומיועדים לעובדים בוועדות המקומיות ו/או לבודקי בקשות להיתרי בנייה.
 • ידע בקריאת תכניות בניה, בקשות להיתר, ותכניות בניין עיר.
 • הכרת חוק התכנון והבניה על כל תיקוניו ובפט תיקון 101.
 • אמינות ומהימנות אישית, תודעת שירות גבוהה ועמידה במצבי לחץ.
 • יכולות ארגון וניהול.
 • יכולת התבטאות בכתב ובעל פה.
 • יכולת התמדה ולמידה עצמית.
כפיפות: מנהלת רישוי ופיקוח בנייה
היקף משרה: 100%
דרוג דרגה: 37-41 בדירוגים, מינהלי, מח"ר, הנדסאים ומהנדסים

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לנשים וגברים כאחד. להגשת מועמדות :   לחיצה כאן
תיבחן רק מועמדות שתוגש במלואה: בצירוף קורות חיים, כתובת דואר אלקטרוני, תעודות השכלה, המלצות והמסמכים הרלוונטיים.  
ייענו רק מועמדים העומדים בדרישות המכרז.