בודק/ת תכניות באגף הנדסה

מספר מכרז:115/2021
סוג מכרז:מכרז כח אדם
תאריך אחרון להגשה:21/07/2021 13:00
פנימי/חיצוני:פנימי/ חיצוני
הסתיים המכרז:לא
מכרז בהארכה - הודעה תפורסם בהמשך:לא

​תיאור התפקיד:

בדיקת וטיפול בתוכניות מתאר מקומיות או תוכניות מפורטות שהוגשו לועדה המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבניה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות מהנדס הועדה והממונה.

עיקרי התפקיד:

 • בדיקה של תכניות בניין עיר בהתאם לתנאי הסף שנקבעו בחוק ובתקנות, תאימות לנוהל מבא"ת, תאימות למדיניות התכנון, השפעותיה על הסביבה, החברה, התשתיות, צרכי הציבור, הכלכלה המקצומית ותקציבי הרשות, העיצוב העירוני ועל מערך שימושי הקרקע בסביבתה.
 • הכנה ועריכת תכניות בניין עיר ביוזמת הועדה המקומית וביצוע משימות נוספות בתחום התכנון העירוני בהתאם להנחיות הממונה.
 • ליווי, ניהול והנחיית מתכננים וצוותי יועצים בהליכים סטטוטוריים לקידום תכניות בניין עיר, תכניות בינוי, מסמכי מדיניות וכד'.
 • טיפול בקידום התכנית בתהליך הנדרש לאישורה, לרבות הזנת הנתונים הנדרשים למערכות ממוחשבות.
 • כתיבת חוות דעת לגבי שלמות התכנית והשינויים הנדרשים בה, וגיבוש עמדת לשכת התכנון המקומית.
 • משלוח דרישות מפורטות ומנומקות לעורכי התכנית לגבי שינויים שיש להכניס בתכנית, ככל שיש כאלה.
 • הכנת חוו"ד מהנדס, גיבוש המלצות מקצועיות והכנת חומרים לוועדות התכנון.
 • עבודה מול הועדות השונות ברמה המקומית, המחוזית והארצית ומול יחידות העירייה השונות לקידום התכנית.
 • מתן חוות דעת וייצוג לשכת התכנון בפורומים מקצועיים וציבוריים.
 • סיוע וייעוץ לממונה בכל הקשור לתכנון, לרבות גיבוש תכניות והכנתן, קידום תכניות, קביעת פרוגרמות, מסמכי מדיניות ושירותים דומים נוספים.
 • עיבוד וניתוח של נתונים והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו.
 • קידום התכנית עפ"י לוח הזמנים הקבוע בחוק וכן עפ"י תכניות העבודה.
 • קבלת קהל ואנשי מקצוע ומענה בטלפון ובכתב לפניות של גורמים שונים בכל שעות הפעילות.
 • מתן מענה לפניות הציבור, תושבים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה אפשריים, בכל שעות הפעילות ומחוצה להם, לאורך כל השנה.
 • ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת העירייה, ע"פ הנחיות הממונה הישיר והנהלת העירייה.
 • ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה ובהתאם לצורך.

תנאי סף:

השכלה:

 • בעל/ת תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך באחד או יותר מהתחומים הבאים: גאוגרפיה או אדריכלות או הנדסה אזרחית או מדעי החברה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי או תכנון ערים, או הנדסאי אדריכלות/ בניין- יש להציג אישור.
 • תואר שני בתכנון ערים- יתרון.
 • לבעל/ת תעודת הנדסאי- רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים- יש להציג אישור. 
 • בוגר/ת קורס המיועד לעובדים בוועדות המקומיות ו/או לבודקי תכניות- יתרון.

ניסיון מקצועי:

 • ניסיון בעריכת תכניות בנין עיר (תב"ע) או בדיקתן במוסד תכנון- יתרון.
 • ניסיון של שלוש שנים בעריכת תכניון בניין עיר במרחב העירוני- יתרון.

דרישות נוספות:

 • בקיאות בחוק התכנון והבניה- יתרון.
 • יישומי מחשב- הכרות עם תכנות תיב"מ, AutoCad Powerpoint, Photoshop Office,.
 • כושר ביטוי בכתב ובעל פה בעברית ברמה גבוהה.
 • יכולת ארגון, תכנון משימות ועמידה בלוחות זמנים.
 • יכולת תפקוד בתנאי לחץ.
 • קפדנות ודייקנות בביצוע.
 • שירותיות ועבודה מול קהל.
 • אחריות, אמינות, מהימנות.
 • מוסר עבודה גבוה.
 • יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש מעולים.
 • נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות.

כפיפות: מנהלת מדור תב"ע
תקן: בודק תכניות 
אגף: הנדסה
היקף משרה: 100%
 דירוג ודרגה: מח"ר/ הנדסאים 37-41


תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד/ת עם מוגבלות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

מועד אחרון להגשת מועמדות ביום ד' 21.07.2021 בשעה 13:00הגשת מועמדות תיעשה דרך אתר עיריית רעננה בלבדwww.raanana.muni.il, לשונית דרושים ומכרזים ולצרף את המסמכים הבאים: 

טופס הגשת מועמדות, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז + ספח. במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטים, צוות הגיוס ייצור עמך קשר להמשך התהליך. 

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

להגשת מועמדות  לחץ/י כאן.​