רטוריקה ופרזנטציה - המשך לעמידה מול קהל

רטוריקה ופרזנטציה - המשך לעמידה מול קהל
מיקוםמכללה עירונית כיתה 21(ב2)
קטגוריההרצאות וקורסים
תאריך פתיחה04/01/2021 18:00
תאריך סיום
עלות532 עד 665 ₪