סיור מוזיאונים

סיור מוזיאונים
מיקוםמכללה עירונית כיתה 12(א4)
תאריך פתיחה24/11/2020 10:00
תאריך סיום
עלות55 עד 275 ₪