תנ"ך ממבט אחר ראשיתו של עולם ועם יוסי נינוה 19/20

מרצה: יוסי נינוה

 

סיפורי בראשית: סיפורי תולדות העולם, וסיפורי האבות, הן יצירות ספרותיות מעולות, שהומצאו ונכתבו ע"י סופרים יצירתיים, במטרה לחזק ולהשריש את תפישת עולמם הדתית והפוליטית, ולהוכיח את עליונותה של האמונה היהודית החדשה ואת בלעדיותה.בקורס תילמד ראיה שונה ואחרת לחלוטין של סיפורי ספר בראשית.

"ויברא אלוהים את התנינים הגדולים" – סיפורי בריאת העולם המקראיים מול סיפורי עמי המזרח הקדום. במה ייחודית האמונה הישראלית מאמונות הקדמונים. כיצד הפכו סיפורי הבריאה ב"בראשית" לאבן יסוד במחקר המקראי הלא יהודי בסוף המאה ה-19?

"כי עפר אתה ואל עפר תשוב" – סיפור הגן בעדן - הצו אלוהי ועונשו. כיצד שודרג סיפור עם על  אדם, אישה ונחש, לכדי אבן יסוד באמונה הישראלית – "הבחירה החופשית"? מהו "עץ הדעת טוב ורע"?

"ואל מנחתו של קין לא שעה"– סיפור קין והבל-האח "הטוב" והאח ה"רע". מדוע לא נתקבלה מנחתו של קין? מה מסתתר מאחורי חיבור סיפור הרצח הזה? ומדוע קוללה האדמה? במה דומה גירושו של האדם מגן העדן לגירושו של קין?

ומדוע קוללו שניהם?

"וינחם אלוהים כי עשה את האדם"- סיפורי המבול הישראליים מול סיפורי עמי המזרח הקדום.כיצד הפכה תופעת טבע, שכנראה התרחשה, לסיפור בעל מטרה אמונתית "יש דין ויש דיין" מהו רעיון הברית בין אלוהים לנוח?

"לך לך מארצך"- שלושת סיפורי נדודי אברהם. מי הוא אברהם? למה ללכת? מנין יצא? ומדוע נולד באור כשדים ולא בארץ כנען?

"גר יהיה זרעך בארץ לא להם"- סיפור "ברית בין הבתרים". הברית כאבן יסוד באמונה היהודית. מהי ברית? ומדוע נכרתת ברית בין אלוהים לאברהם? מה משמעותה של ההבטחה האלוהית?

 

מפגשים אחת לחודש בימי ראשון בשעה  18:00

 

בתאריכים:  3/11/19, 1/12/19, 5/1/20, 2/2/20, 1/3/20, 5/4/20

דמי השתתפות:  500 ש"ח       לגימלאים וזכאי הנחות: 400 ש"ח 

◄ביטול השתתפות לאחר פתיחת הקורס-לא יזכה בהחזר כספי►

 

פרטים והרשמה במוקד הכרטיסים:  8864 *

 

תנ"ך ממבט אחר ראשיתו של עולם ועם יוסי נינוה 19/20
מיקוםמרכז מבקרים - יד לבנים (לא מסומן)
קטגוריההרצאות וקורסים
תאריך פתיחה12/07/2020 18:00
תאריך סיום
עלות65 עד 75 ₪