תאריך
תאריך תפוגה
הצג מבזק ללא קישור
קשר מבזק לדף אחר
קישור לדף אחר
תקציר

​​

תוכן

​​לחצו כאן להורדת תקנון הספרייה

תקנון הספריה / טופס רישום מנוי

 1. ההשאלה בספריות היא ללא תשלום.
 2. בעת הרישום יש להציג תעודת זהות. רישום ילד יערך בליווי אחד מהוריו, בצירוף ת.ז. בה הוא רשום.
 3. הנהלת הספריה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הקורא במקרים הבאים:

א. החזרת ספר פגום.

ב. במקרה של אי החזרת ספר.

הסכום ייגבה  במידה והשואל לא עמד בתנאים כפי שנקבעו בחוק הספריות הציבוריות, וכאמור לעיל.       

 1. על איחור בהחזרת הספרים יגבה קנס לכל יום איחור.
 2. הארכת ההשאלה היא באחריותו של הקורא וניתן לבצעה באמצעות אפליקציית הסמארטפון, האינטרנט, טלפונית, או בדלפק ההשאלה. ניתן להאריך את משך ההשאלה כל עוד הספר אינו מוזמן.
 3. ספרי קריאה ועיון מושאלים לחודש ימים, מדריכי טיולים ל-10 ימים. ניתן להאריך את הספר באמצעות אפליקצית הסמארטפון, האינטרנט, או הטלפון ובלבד שהספר אינו מוזמן.
 4. אנציקלופדיות, מילונים, כתבי עת וספרים יקרי ערך – אינם ניתנים להשאלה.
 5. הקורא חייב להודיע לספרייה על כל שינוי, שם, כתובת, מייל וכד'.
 6. זכות ההשאלה ניתנת רק לקוראים שאין לחובתם ספרים, קנסות או חוב מכל סוג שהוא.

 

 

הנני מאשר/ת שכל הפרטים הרשומים לעיל מקובלים עלי ומתחייב/ת לקבל על עצמי את ההתחייבות הנ"ל.

פרטי המנוי:

שם משפחה______________   שם פרטי ___________________  ת.ז._______________
תאריך לידה                                            [] זכר []נקבה​
רחוב / מס' בית                                                                                                    עיר                          
טלפון                                                   טל' נייד                                                                              


דוא"ל____________________________________________________________________ 

המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ובפנקס מאגרי המידע של עיריית רעננה שמספרו: 990027678.

 []  הנני מאשר/ת קבלת מידע מהספריה.

חתימת הקורא: ___________________


ספריית רעננה מברכת אותך על הצטרפותך למשפחת הקוראים ומאחלת לך קריאה מהנה.


לידיעתכם – המנוי בספרייה מזכה אתכם בהצטרפות חינם למועדון התושבים "רעננה 360"!
בכל עת ניתן להסיר את פרטיכם מרשימת הדיוור של המועדון
במידה ואתם מעוניינים להצטרף למועדון, אנא סמנו כאן: []

[] הנני נותן/ת בזה את הסכמתי לקבל למספר הטלפון שציינתי לעיל הודעות ו/או מסרונים שיווקיים מעיריית רעננה ביחס לפעילויות השונות.

הספריה העירונית ע"ש לזר רח' אחוזה 147 רעננה   טל': 09-7610570/1 פקס: 09-7610585

http://www.raanana.muni.il/library

הדגש כותרת
הצג תקציר
קהל יעד חדש
שיוך חדש
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט

​לחצו כאן לצפייה בתקנון הספרייה

פורסם: 01/08/2022

​​

​​לחצו כאן להורדת תקנון הספרייה

תקנון הספריה / טופס רישום מנוי

 1. ההשאלה בספריות היא ללא תשלום.
 2. בעת הרישום יש להציג תעודת זהות. רישום ילד יערך בליווי אחד מהוריו, בצירוף ת.ז. בה הוא רשום.
 3. הנהלת הספריה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הקורא במקרים הבאים:

א. החזרת ספר פגום.

ב. במקרה של אי החזרת ספר.

הסכום ייגבה  במידה והשואל לא עמד בתנאים כפי שנקבעו בחוק הספריות הציבוריות, וכאמור לעיל.       

 1. על איחור בהחזרת הספרים יגבה קנס לכל יום איחור.
 2. הארכת ההשאלה היא באחריותו של הקורא וניתן לבצעה באמצעות אפליקציית הסמארטפון, האינטרנט, טלפונית, או בדלפק ההשאלה. ניתן להאריך את משך ההשאלה כל עוד הספר אינו מוזמן.
 3. ספרי קריאה ועיון מושאלים לחודש ימים, מדריכי טיולים ל-10 ימים. ניתן להאריך את הספר באמצעות אפליקצית הסמארטפון, האינטרנט, או הטלפון ובלבד שהספר אינו מוזמן.
 4. אנציקלופדיות, מילונים, כתבי עת וספרים יקרי ערך – אינם ניתנים להשאלה.
 5. הקורא חייב להודיע לספרייה על כל שינוי, שם, כתובת, מייל וכד'.
 6. זכות ההשאלה ניתנת רק לקוראים שאין לחובתם ספרים, קנסות או חוב מכל סוג שהוא.

 

 

הנני מאשר/ת שכל הפרטים הרשומים לעיל מקובלים עלי ומתחייב/ת לקבל על עצמי את ההתחייבות הנ"ל.

פרטי המנוי:

שם משפחה______________   שם פרטי ___________________  ת.ז._______________
תאריך לידה                                            [] זכר []נקבה​
רחוב / מס' בית                                                                                                    עיר                          
טלפון                                                   טל' נייד                                                                              


דוא"ל____________________________________________________________________ 

המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ובפנקס מאגרי המידע של עיריית רעננה שמספרו: 990027678.

 []  הנני מאשר/ת קבלת מידע מהספריה.

חתימת הקורא: ___________________


ספריית רעננה מברכת אותך על הצטרפותך למשפחת הקוראים ומאחלת לך קריאה מהנה.


לידיעתכם – המנוי בספרייה מזכה אתכם בהצטרפות חינם למועדון התושבים "רעננה 360"!
בכל עת ניתן להסיר את פרטיכם מרשימת הדיוור של המועדון
במידה ואתם מעוניינים להצטרף למועדון, אנא סמנו כאן: []

[] הנני נותן/ת בזה את הסכמתי לקבל למספר הטלפון שציינתי לעיל הודעות ו/או מסרונים שיווקיים מעיריית רעננה ביחס לפעילויות השונות.

הספריה העירונית ע"ש לזר רח' אחוזה 147 רעננה   טל': 09-7610570/1 פקס: 09-7610585

http://www.raanana.muni.il/library