הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אודות

מינהלת עסקים רעננה בראשות רואי דינוביץ הוקמה בפברואר 2012 ביזמת ראש עיריית רעננה לשעבר נחום חופרי, ומנכ"ל העירייה לשעבר מר אבי לאופר (ז"ל) כחלק מראייה עירונית כוללת לשיפור השירות הניתן על ידי הרשות המקומית לתושבים ולבעלי עסקים בתחומה, להעמקת הקשר בינה ובין הגופים העסקיים והכלכליים הפועלים בפארק על שלושת חלקיו (צפוני, מרכזי ומערבי) ועל מנת לוודא, כי יקבלו מענה כולל ומיידי לפניותיהם.

"הקמת מינהלת העסקים של רעננה נועדה להעמיק את הקשר בין העירייה לגופים העסקיים והכלכליים הפועלים במתחם. בד בבד להקמת המינהלת, בכוונתנו להמשיך לסייע לעסקים חדשים המעוניינים לפעול בפארק המסחר והתעשייה ולבסס את שיתופי הפעולה עמם לטובת העובדים, התושבים והמבקרים הרבים" (ראש עיריית רעננה לשעבר, נחום חופרי).
חזור ללמעלה
אודות