קיימות רעננה

כאן תמצאו מידע על פעילותיה של עיריית רעננה בתחום הקיימות ושל תושבי רעננה לשמירה על הסביבה הטבעית יחד עם האנושית. כמו כן, תמצאו מידע בנושאים סביבתיים שונים, פעילויות מקיימות של העירייה ומוסדותיה, מידע במסגרת חוק שקיפות המידע וכמובן - כיצד גם אתם יכולים לקחת חלק בשינוי!קיימות רעננה

רח' כינרת 4
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m12!1m3!1d844.1291742144492!2d34.880128724180764!3d32.19030512912153!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2zMzLCsDExJzI1LjEiTiAzNMKwNTInNDQuMSJF!5e0!3m2!1siw!2sil!4v1686723761085!5m2!1siw!2sil" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>