הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טבע עירוני

אתר טבע עירוני הינו שטח פתוח וטבעי הנמצא בתחום השיפוט של העיר, או שטח המכיל תשתיות טבעיות של חי, צומח ודומם, כגון עצים עתיקים, פריחה, אתרי קינון ועוד.

אתרי טבע עירוני והשטחים הפתוחים תומכים במגוון הביולוגי המקומי ומספקים שרותי מערכת חיוניים. הם מסייעים למיתון מפגעים סביבתיים כגון רעש, הצפות וזיהום אוויר, משפיעים על האקלים המקומי על ידי מיתון הטמפרטורה, וכן תורמים רבות לרווחת התושבים ולאיכות החיים בעיר. אתרים אלו מהווים מוקד בילוי ופנאי איכותי, מרחב לפעילויות ספורט וחינוך, ולא פחות חשוב מכך, הם פתוחים וניגשים לציבור הרחב. 

במרחב העירוני הצפוף והבנוי אתרי הטבע העירוני מהווים משאב יקר ערך, וישנה חשיבות רבה בשמירתם למען רווחת התושבים ושמירת המגוון הביולוגי. 

טבע עירוני ברעננה

העיר רעננה שוכנת באזור השרון, אזור נוף ייחודי בארץ, שבעברו היה מיוער באלוני תבור. כיום פני השטח השתנו כמו גם מגוון מיני החי והצומח שאכלסו את האזור בעבר. אולם, עדיין ניתן למצוא באזור כולו, וברעננה בפרט, אתרי טבע ששרדו את הפיתוח העירוני. ביניהם עץ השיזף העתיק, יער רעננה, נחל רעננה ונחל רשפון העובר בחלקו ברעננה.
אנו מזמינים את הציבור לקחת חלק פעיל בשמירה על הטבע המקומי ובהצעת יוזמות חדשות בקבוצת  הפייסבוק "קיימות רעננה".

סקר טבע עירוני

סקרי טבע עירוני מתבצעים על ידי אקולוגים ומומחים בשטח השיפוט של רשויות מוניציפליות, על מנת לבחון את המצב הקיים של אתרי הטבע העירוני והשטחים הפתוחים שבגבולות הרשות ולהכיר את מגוון בעלי החים והצמחים החיים בעיר.

תוצר סקר הטבע הינו מסמך המהווה כלי עבודה למתכננים ולמקבלי ההחלטות בעיר ומשמש להטמעת שיקולים של שימור הטבע והמגוון הביולוגי העירוני. בשנת 2016 נערך ברעננה סקר טבע עירוני במטרה לספק תמונה עדכנית על מצב אתרי הטבע והמגוון הביולוגי בעיר. הסקר, בוצע על ידי החברה להגנת הטבע, בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, ונוהל על ידי מחלקת קיימות רעננה, בשיתוף היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, האגפים והמחלקות הרלוונטיות בעירייה וכמובן - ציבור התושבים.

הסקר כלל סקירה בוטאנית וזואולוגית בשטחים החקלאיים ובשטחים נבחרים במרקם העירוני הבנוי. סך הכל נסקרו 39 אתרים על פני שטח של 2,657 דונם ברחבי העיר ובשולייה. בין הערכים המגוונים אשר נמצאו בעיר, אותרו 331 מיני צמחים, ביניהם גם מינים בסכנת הכחדה, כמו התורמוס הצהוב, 80 מיני ציפורים ו- 9 מיני יונקים, ביניהם קיפוד החולות אשר נמצא גם הוא בסכנת הכחדה. כמו כן נמצאו מינים שונים של זוחלים, דו חיים ופרפרים. 

קישור לסקר טבע עירוני 2016


חזור ללמעלה