הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

המרחב העירוני

המרחב העירוני

​​​​​​​​​טבע ושטחים פתוחים

תכנון סביבתי הוא תכנון המכיל ראייה רב תחומית של נושאי איכות הסביבה השונים. 
מדינת ישראל ענייה בקרקעות ולכן משאב הקרקע כאן הוא יקר ערך. עם זאת, הצורך ההולך וגובר בשטחי תעסוקה, מגורים ונופש, מביא לפיתוח מואץ, אשר לו השפעות חברתיות, כלכליות וסביבתיות מרחיקות לכת. כל אלו מחייבים שילוב של שיקולים סביבתיים כבר בשלבי התכנון המוקדמים. שיקולים אלו באים לידי ביטוי בעידוד מרחבים בטוחים, הפחתת המזהמים באוויר, במים ובקרקע, הפחתת עוצמות הרעש, שמירה על שטחים פתוחים וחסכון בקרקע. 

תכנון סביבתי נכון משלב שטחים פתוחים לפנאי ונופש, תחבורה יעילה ונוחה המאפשרת הפחתת שימוש ברכב פרטי (וכתוצאה מכך צמצום זיהום האוויר), חסכון באנרגיה ובמים והפחתה בכמות הפסולת.

ברעננה אימצו את עקרונות התכנון הסביבתי ותושביה נהנים משטחים ירוקים רבים המשתלבים במרקם העירוני. עיריית רעננה היא הראשונה בישראל לאמץ את תקן הבנייה הירוקה הישראלי ונבנות ומתוכננות בה שכונות ירוקות.

אגף ההנדסה בעירייה על מחלקותיו השונות, הוא האמון על תכנון סביבתי העירוני, תכנון ושימור של מבני ציבור ובנייה ירוקה, וביחד עם מחלקת קיימות מוביל תכנון עירוני סביבתי.

חזור ללמעלה