הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טיהור שפכים

תהליכי טיהור שפכים מביאים את המים לרמה המאפשרת שימוש בהם בתעשייה או בחקלאות. תהליכים אלו מתבצעיים במכוני טיהור מיוחדים ובשיטות שונות. איכות הקולחים (המים המטוהרים) נקבעת על פי מספר השלבים בתהליך הטיהור:

רמה ראשונית - מים שעברו טיפול מכני הכולל סינון גס של השפכים, שיקוע של חלקיקים כבדים ושיקוע ראשוני הכולל הרחקת חלק מהמוצקים המרחפים והחומר האורגני. 

רמה שניונית - מים שטופלו בטיפול ביולוגי בו מתבצע תהליך של פירוק החומר האורגני, הרחקת המוצקים המרחפים, שיקוע של הבוצה (המכילה בעיקר את החיידקים המפרקים) וחיטוי הקולחים לצורך סילוק מיקרואורגניזמים מעבירי מחלות. בתהליך מתקבלים קולחים צלולים בעלי ריכוז חומר אורגני נמוך המתבטא בריכוז צח"ב (צריכת חמצן ביולוגי) הנמוך מ 20 מ"ג/ל' וריכוז מוצקים מרחפים הנמוך מ 30 מ"ג/ל'. 

רמה שלישונית - מים שעברו סילוק חנקן בתהליך ביולוגי, סילוק זרחן בתהליך ביולוגי ו/או על ידי כימיקלים, סינון נוסף של מוצקים מרחפים וחיטוי. 

בישראל, נוכח מצוקת המים הקשה, היקף מחזור השפכים הוא מהגדולים בעולם ומי הקולחים מושבים כאמור לשימוש בהשקייה או בתעשייה.
ברעננה פועל מכון לטיהור שפכים (מט"ש) המפיק קולחים באיכות גבוהה מאוד המוגדרת "השקיה ללא מגבלות" – איכות "שלישונית".
בקיץ מנוצלים כ- 60% מקולחי המכון להשקיה חקלאית באזור רעננה והשאר – כאשר אין צריכה חקלאית - מוזרמים בחורף לנחל פולג. פרויקט לאומי באזור מועצה אזורית חוף השרון, הנמצא כעת  בשלבי ביצוע מתקדמים, ישלב את עודפי הקולחים של רעננה, ויאפשר ניצול מלא של הקולחים להשקיה חקלאית בחוף השרון. 
כל הבוצה הנוצרת במכון מפונה לאחר סחיטה למפעל ייצור קומפוסט המשמש לדישון חקלאי בגידולים מורשים. 
חזור ללמעלה