הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

כלכלה מקומית

כלכלה מקומית

פורום עסקים ירוק

פורום ירוק לעסקים ברעננה החל בשנת 2009 כיוזמה משותפת של עיריית רעננה - מחלקת קיימות, מנהלת העסקים והיחידה האזורית לאיכות הסביבה, שמטרתה לרתום את העסקים ברעננה למהלכים סביבתיים.

הפורום הירוק לעסקים עוסק השנה בקידום האחריות הסביבתית ומעניק למשתתפים בו כלים לקידום צעדים סביבתיים בעלי פוטנציאל משמעותי לחסכון והתייעלות לחברה. הפורום מהווה פלטפורמה המאפשרת שיתוף ידע בין החברים, עדכון ברעיונות יצירתיים וחדשניים, התמודדות עם חסמים ומציאת פתרונות משותפים, כמו גם יצירת שותפויות לקידום אינטרסים זהים.

כחלק מימי אהבה לטבע ולסביבה חברי הפורום יתכנסו ביום שני ה- 30/5/16 למפגש בנושא תחבורה וישמעו אודות תכניות עתידיות לפיתוח התחבורה ברעננה לשיפור ולהתייעלות תחבורתית.

יעדי הפורום

  • רתימת עובדי הארגון להתייעלות בתחום הסביבתי, הלוגיסטי והכספי: חברי הצוות יהוו "שגרירים" של הנושא הסביבתי ויפעלו להתייעלות והעלאת המוטיבציה בקרב העובדים ללקיחת אחריות סביבתית במקום עבודתם ובביתם. חברי הצוות ייקחו אחריות על ריכוז הפעילות הסביבתית במחלקות ובאגפים, שאליהם הם משתייכים.
  • איסוף הנתונים הסביבתיים של הארגון: חברי הצוות ישתתפו באיסוף נתונים סביבתיים ובניתוחם של הביצועים והמהלכים הסביבתיים הקיימים בחב
  • יישום סעיפי התכנית הסביבתית של הארגון: הטמעת הצעדים התפעוליים בשגרת העבוה של העובדים. הצוות יבחן דרכים למעבר מצעדי "משרד ירוק" להטמעת השיקולים הסביבתיים במדיניות הרכש, בשרשרת האספקה ובליבה העסקית של הארגון, בשיתוף פעולה עם האגפים הרלוונטיים ותוך תיעוד ההישגים והפצת המידע בחברה.
  • העלאת המודעות הסביבתית של עובדי החברה.
  • שיפור פריון העבודה ורמת ההזדהות של העובדים עם הארגון באמצעות רתימתם למהלכים הסביבתיים של החברה.
  • ביצוע ויישום פרויקט סביבתי- קהילתי, תוך חיזוק קשרי החברה עם הקהילה.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מחלקת קיימות או מנהלת העסקים

אחריות תאגידית - עסקים וקהילה ברעננה

כחלק מתפיסת קיימות כוללת, מקדמת עיריית רעננה שיתופי פעולה בין הקהילה העסקית  לבין פרויקטים לקידום קהילות בעיר. בעקבות כנס אחריות תאגידית, שהתקיים בתחילת השנה, מצטרפים למעגל ההתנדבות עוד ועוד עסקים, המבקשים לתרום לקהילה בה הם פועלים.

עיריית רעננה רואה בקיימות העירונית דרך לניהול העיר והקהילה שבה היא פועלת, בכל מערכות החיים העירוניים: הן בתחום הסביבתי והן בתחום הכלכלי והחברתי. כחלק מראייה זו, בחרה העירייה לקדם את נושא האחריות התאגידית ולרתום עסקים לפעילות ולהתנדבות למען העיר והקהילה.

גוף הפועל מתוך אחריות תאגידית בוחר להתנהל באחריות מול סביבתו החיצונית והפנימית זאת כדי להבטיח רווח, תועלת חברתית ותועלת סביבתית. עסקים בעידן הנוכחי לוקחים בחשבון מיוזמתם שיקולים חברתיים וסביבתיים בצומתי קבלת ההחלטות, כדי להבטיח הצלחה עסקית גם בטווח ארוך.

בתחומים הסביבתיים כבר חברו אלינו עסקים רבים, הרואים איתנו עין בעין את חשיבות קידום מהלכים ירוקים בטיפול בפסולת, בהתייעלות אנרגטית, בקידום אמצעי תחבורה ידידותיים לסביבה ועוד.

בחודש דצמבר נערך כנס אחריות תאגידית ראשון מסוגו ובו ביקשנו להעמיק את פעילותנו בתחומי הקיימות החברתית והכלכלית יחד עם העסקים ברעננה, כשותפים חשובים, למהלכים של מעורבות פעילה ותרומה לעיר ולקהילה.

הכנס נערך במעמד ראש העיר מר זאב בילסקי, מנכלי"ת העירייה גב' מיכל הירש נגרי וסמנכ"לית מינהל וקיימות גב' פרי נתיב. השתתפו בו עשרות נציגי חברות מובילות ברעננה, אשר חלקן כבר פעילות בתחום האחריות החברתית.

בכנס הרצה מר מומו מהד"ב, מנכ"ל ארגון "מעלה", בנושא "אחריות תאגידית - התרומה שהיא רווח".
בחודשים שלאחר הכנס, התקיימו פגישות עם חברות ועסקים מהקהילה העסקית ברעננה לבחינת אפשרויות שיתוף הפעולה.
כיום חברות רבות וביניהן סאפ, אמדוקס, רד האט, מוסך עד, HP ואחרות תורמות ומתנדבות בקהילה בפרויקטים שונים בחינוך, העצמת נשים ועוד.
חברות רבות גם שותפות לפורום "עסקים ירוק" ומקדמות מהלכים להתייעלות סביבתית פנימית. 
מחלקת הקיימות בעיריית רעננה ומינהלת העסקים רעננה רואות את מעורבות העסקים בקהילה כמנוע צמיחה להתפתחות עירונית וכלכלית. נשמח להרחבת המעגלים עם חברות נוספות.

בנושא זה ניתן לפנות למר דורון בכר מקדם התנדבות, מינהל קהילה, עיריית רעננה טל. 09-7610707/225
חזור ללמעלה