הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בניה משמרת מים

בניה משמרת מים

שטחים עירוניים מצמצמים במידה ניכרת את מידת ההעשרה של מי תהום במי גשמים. תכסית השטח האטומה המאפיינת שטחים עירוניים מפחיתה את השטח הזמין לחלחול מים אל עומק הקרקע.
בנייה ע"פ עקרונות משמרי מים אמורה לצמצמם את הפסדי המים מסוג זה ולהגדיל את שיעור החלחול למי התהום.

עקרונות מרכזיים בבנייה משמרת מים

  • קליטת מי הגשמים במקום הזרמתם במערת הניקוז העירונית. 
  • שמירה על שטח מחלחל וכיסויו בחומר חדיר למים כגון טוף, חצץ או חלוקים. 
  • הקפת השטח המחלחל בגדר, כך שהמים יקוו בתוכה עד לחלחולם אל הקרקע. 
  • הפניית מי מרזבים לשטח המחלחל. 
  • הפניית הנגר להשקיית שטחים ציבוריים פתוחים כגון גינות, חורשות וכדומה.

עיריית רעננה אימצה את תו התקן הישראלי לבנייה ירוקה, במסגרתו היא מחוייבת גם לבנייה משמרת מים.
אחת המטרות המרכזיות שהציבה העירייה היא העלאת כמות מי הנגר העילי המופנה אל מי התהום. בתכניות ובהיתרי בנייה חדשים נבחנים בין היתר אמצעים להפחתה וריסון כמות מי הנגר העילי שמגיעה לביוב והגברה של כמות שימור המים בחלחול והשהייה.
חזור ללמעלה