הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​מידע כללי על ימי הוצאה ופינוי גזם​

1.ברעננה מפני​ם ערמות גזם ופסולת מוצקה בתדירות של פעם בשבוע לכל רחוב.
2. העיר מחולקת לארבעה אזורים לפי ימי פינוי ב', ג', ד' ,ה' ( ימי ההוצאה בהתאמה יום לפני יום הפינוי א' , ב' , ג' , ד' ).
3. חל איסור להוציא גזם ופסולת מוצקה שלא בימי הוצאה. את הגזם יש להניח יום לפני יום הפינוי.​​​​​
4. חל איסור להוציא גזם ופסולת מוצקה בכל העיר בימים  ה' + ו'.
5. בעיר מפוזרים עמדות למחזור אלקטרוני, במידה ויש מוצרים אלקטרוניים גדולים כגון: מקררים, מכונות כביסה, מדיח כלים, תנורים וכ"ד ניתן להוציא ביום הוצאה מפונה​ בנפרד.
6. אין להשליך גזם ופסולת מוצקה בגינות נוי, ערוגות - הגינון הוא בשבילכם- שמרו עליו! 
מעברי חציה, חניית נכים, מדרכות, מקומות שלא ניתן למשאית המנוף לפנות בבטחה ובכל מקום המהווה הפרעה, מכשול להולכי רגל או הנוסעים בדרך.
7. ניתן לפנות דרך המוקד העירוני בתאום עם מחלקת שפ"ע לבקשה חריגה בעת מעבר דירה.
8. קרטונים יש​ להשליך לעמדות מחזור קרטון הפזורים ברחבי העיר.​ לחצו כאן למיקומי עמדות מחזור.​

​​אשפה ​ביתית:

שיירי מטבח, ניירות, שברי זכוכית, פירות או ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים.
אין להשליך פסולת וחמרי בנין בפח ביתי.

טבלת ימי פינוי אשפה מפחים ביתיים לפי רחוב

שם רח​​וב​​שכונהימי פינוי אשפה מפחי​ם ביתייםימי פינוי אשפה מפחים צמודי קרקע​​
אבן גבירולקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
אבן עזראקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
אברבנאלשכונת לסטרא+ג+ה א+ג+ה
אבשלוםקריית דוד רמזאין איסוף אשפה א+ג+ה
אהרונסון שרהדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
אוסטרובסקי מברנר עד קלאוזנרדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
אוסטרובסקי מקלאוזנר עד השרוןדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
אופסטרלנדדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
אורלנד יעקבנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
אזולאיקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
אח"י דקרקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
אחד העםשכונת לסטרא+ג+ה א+ג+ה
אחוזה עסקים כל ימות השבוע א+ג+ה
אינשטייןשכונת לסטרא+ג+ה א+ג+ה
אלחריזיקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
אלי כהןקרית ויצמןא+ג+ה א+ג+ה
אלעזר דודשכונת לסטרא+ג+ה א+ג+ה
אלפסיקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
אלקלעיקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
אלתרמן נתןשכונת לסטרא+ג+ה א+ג+ה
אמדורסקי בנינווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
אנה פרנקדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
אנילביץקרית ויצמןא+ג+ה א+ג+ה
אסירי ציוןקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
אסתר המלכהשכונת רסקוב+ד+ו א+ג+ה
ארגוב סשהנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
אריהקרית ויצמןא+ג+ה א+ג+ה
ארלוזורובדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
אשכול לוידרום העירא+ג+ה א+ג+ה
אשרקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
אתר תרצהנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
בגין מנחםלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
בוברשכונת לסטרא+ג+ה א+ג+ה
בורוכובקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
בורלא יהודהקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
ביאליקדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
ביל"ו מהרצל עד משה דייןדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
ביל"ו ממשה דיין עד המלכיםדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
בית הללקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
בית השואבהרום 2000ב+ד+ו א+ג+ה
בית שמאיקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
בן גוריוןדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
בן זכאישכונת רסקוב+ד+ו א+ג+ה
בן יהודהשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
בנטוב מרדכישכונת לסטרא+ג+ה א+ג+ה
בר אילןקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
בר גיוראדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
בר יוחאיקרית ויצמןא+ג+ה א+ג+ה
בר כוכבאקריית שז"רא+ג+ה א+ג+ה
ברלב חייםדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
ברנדיסדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
ברנרדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
גאולהקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
גובר רבקהלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
גוטמן נחוםקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
גולדברג לאהקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
גולומבקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
גולןקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
גונן שמואלדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
גור מרדכי (מוטה)דרום העירא+ג+ה א+ג+ה
גורדוןדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
גרונר דבקרית ויצמןא+ג+ה א+ג+ה
גרוסמן חייקהנאות עוזי ב+ד+ו א+ג+ה
גרינברג אורי צבישכונת לסטרא+ג+ה א+ג+ה
גרץדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
גרציאני יצחקנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
דגניה ממספר 1 עד 29קריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
דגניה ממספר 29 עד הסוףקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
דובנובדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
דוכיפתלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
דולב/אלי הורביץפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
דורי יעקב ממשה דיין לגורדוןדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
דורי יעקב ממשה דיין למלכיםדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
דיין משהדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
דמארי שושנהנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
דפנהפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
דרוקרנאות עוזי 2014ב+ד+ו א+ג+ה
דרורקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
דרך האוניברסיטהשכונת 2004אין איסוף אשפה א+ג+ה
דרך החקלאים ב+ד+ו א+ג+ה
דרך הפארק/שקולניקלב הפארקא+ג+ה פח טמון קרקע א+ג+ה
דרך כפר נחמןקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
האגםרום 2000ב+ד+ו א+ג+ה
האופקקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
האורןקרית גניםב+ד+ו א+ג+ה
האחווהקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
האיריסקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
האלהשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
האלוןקרית גניםב+ד+ו א+ג+ה
האצ"לדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
האר"ישכונת רסקוב+ד+ו א+ג+ה
הארזשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
האשדרום 2000ב+ד+ו א+ג+ה
האשלקרית גניםב+ד+ו א+ג+ה
הבדולחצומת מרכזאין איסוף אשפה א+ג+ה
הבניםדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
הברושקריית גניםב+ד+ו א+ג+ה
הבריכהרום 2000ב+ד+ו א+ג+ה
הגדוד העבריקרית ויצמןא+ג+ה א+ג+ה
הגדנ"עקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
הגלבועלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
הגלילקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
הגליםקרית גניםב+ד+ו א+ג+ה
הגפןקרית גניםב+ד+ו א+ג+ה
הדליהקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
הדקלקריית גניםב+ד+ו א+ג+ה
ההגנה מבורכוב עד קרן היסוד א+ג+ה א+ג+ה
ההגנה מקרן היסוד עד מגדל א+ג+ה א+ג+ה
ההסתדרותקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
הוז דבשכונת רסקוב+ד+ו א+ג+ה
הולצברג שמחהלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
הורדשכונת 2005ב+ד+ו א+ג+ה
הזוהרקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
הזז חייםקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
הזיתשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
הזמירקרית גניםב+ד+ו א+ג+ה
החוחיתקריית גניםב+ד+ו א+ג+ה
החורששכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
החורשהדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
החי"ל מהנשיאים עד עציוןקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
החי"ל ממגדל עד הנשיאיםקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
החי"ל מקרן היסוד עד מגדלקרית ויצמןא+ג+ה א+ג+ה
החלוץקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
החלילשכונת 2005ב+ד+ו א+ג+ה
החצבקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
החרובקריית גניםב+ד+ו א+ג+ה
החרושתפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
החרמוןלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
החרציתשכונת 2005ב+ד+ו א+ג+ה
החשמונאים מבורכוב עד בר אילןקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
החשמונאים מעקיבא עד בורכובקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
הטייסיםקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
הטלליםקריית גניםב+ד+ו א+ג+ה
היהלוםצומת מרכזאין איסוף אשפה א+ג+ה
היובלקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
היסמיןקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
היצירהפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
היקינטוןשכונת 2005ב+ד+ו א+ג+ה
הירדןקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
הירמוךקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
הכוכבקרית גניםב+ד+ו א+ג+ה
הכלניתשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
הכרמללב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
הל"הקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
הלבונהדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
הלוטוסשכונת 2005ב+ד+ו א+ג+ה
הלימוןקרית גניםב+ד+ו א+ג+ה
המחתרותקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
המיסדיםדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
המיתררום 2000ב+ד+ו א+ג+ה
המלאכהפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
המלכיםשכונת 2005ב+ד+ו א+ג+ה
המסגרפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
המעייןרום 2000ב+ד+ו א+ג+ה
המעלותדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
המעפיליםקרית ויצמןא+ג+ה א+ג+ה
המרגניתקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
המרדקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
הנבלשכונת 2005ב+ד+ו א+ג+ה
הנגבקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
הנוטריםקרית ויצמןא+ג+ה א+ג+ה
הנופרפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
הנוריתקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
הנחלרום 2000ב+ד+ו א+ג+ה
הנרקיסקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
הנשיאיםקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
הנשרלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
הס משהדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
הסביוןקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
הסדנאפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
הסולןשכונת 2005ב+ד+ו א+ג+ה
הסחלבשכונת 2005ב+ד+ו א+ג+ה
הסיגליתקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
הסייפןלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
הסנוניתלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
העבודהקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
העיטלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
העפרונילב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
העצמאותקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
הערבהקרית גניםב+ד+ו א+ג+ה
הפלמ"חקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
הפנינהצומת מרכזא+ג+ה (בזק בלבד) א+ג+ה
הפעמוניםשכונת 2005ב+ד+ו א+ג+ה
הפרחיםשכונת 2005ב+ד+ו א+ג+ה
הצאלוןפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
הצבעוניקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
הצלילשכונת 2005ב+ד+ו א+ג+ה
הצנחניםקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
הקדושיםקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
​הקוממיות
​קריית אליהו גולומב
​א+ג+ה
​א+ג+ה
הקישון
קריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
הקרןשכונת 2005ב+ד+ו א+ג+ה
הקשתקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
הר סיניקרית ויצמןא+ג+ה א+ג+ה
הרב אפריםשכונת לסטרא+ג+ה א+ג+ה
הרב בן אורקרית ויצמןא+ג+ה א+ג+ה
הרב נסים יצחקשכונת לסטרא+ג+ה א+ג+ה
הרב קוקשכונת רסקוב+ד+ו א+ג+ה
הרדוףשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
הרותםקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
הרימוןקרית גניםב+ד+ו א+ג+ה
הרצוגדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
הרצלדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
הרקפתשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
השביטקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
השומרקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
השוקדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
השחפיםלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
השחרקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
השיזףפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
השיטהשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
השלוםקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
השקדשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
השקמהשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
השרוןדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
השריוןקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
התאנהקרית גניםב+ד+ו א+ג+ה
התבורלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
התדהרפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
התורקרית גניםב+ד+ו א+ג+ה
התחיהקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
התמרקריית גניםב+ד+ו א+ג+ה
התנאיםשכונת רסקוב+ד+ו א+ג+ה
התעשיהפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
התפוזקרית גניםב+ד+ו א+ג+ה
התקוהקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
התקומהקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
וילנסקי משהנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
וינגייטקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
ויצמן ב+ד+ו א+ג+ה
ויצמן פנימי מקרן היסוד עד מגדלקריית שז"רא+ג+ה א+ג+ה
ולנברג ראולדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
זבוטינסקידרום העירא+ג+ה א+ג+ה
זעירא מרדכינווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
זרחין אלכסנדרפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
חזה עופרהנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
חזון אישקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
חזן יעקבקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
חטיבת אלכסנדרוניקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
חטיבת גבעתיקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
חטיבת גולניקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
חטיבת הראלקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
חיבת ציוןדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
חיטמן עוזינווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
חנקיןקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
חפץ חייםקרית ויצמןא+ג+ה א+ג+ה
חפר חייםנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
טבנקין יצחקקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
טרומפלדורקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
טשרניחובסקידרום העירא+ג+ה א+ג+ה
ידין יגאל 1-3דרום העירב+ד+ו א+ג+ה
ידין יגאל משה דיין עד המלכיםדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
יהודה הלוידרום העירב+ד+ו א+ג+ה
יהודה הנשיאשכונת רסקוב+ד+ו א+ג+ה
יערהשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
יפה אליעזרקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
יצחק שדהשכונת 2005ב+ד+ו א+ג+ה
יציאת אירופהקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
ירושלים ב+ד+ו א+ג+ה
ירקוני יפהנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
כהן-כגן רחלקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
כליל החורשפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
כנרתקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
כצנלסון ברל מבורכוב עד קרן היסודקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
כצנלסון ברל ממספר 2 עד בורכובקריית אליהו גולומבא+ג+ה א+ג+ה
לבהרידרום העירא+ג+ה א+ג+ה
לביא אריקנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
לובטקין צביהנאות עוזי ב+ד+ו א+ג+ה
לזררום 2000ב+ד+ו א+ג+ה
לח"ידרום העירא+ג+ה א+ג+ה
לסקוב חייםדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
מאה וששיםדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
מאיר גולדהנאות עוזי ב+ד+ו א+ג+ה
מאפושכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
מבצע קדשקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
מגדלקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
מוהר עלינווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
מולדתקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
מונטיפיוריקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
מוצקיןקרית ויצמןא+ג+ה א+ג+ה
מורדי הגטאותקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
מורשהקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
מכביקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
מנדלידרום העירב+ד+ו א+ג+ה
מנור אהודנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
מסדהקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
מקלף מרדכידרום העירב+ד+ו א+ג+ה
נאות שדהפארק תעשייה צפוניא+ג+ה א+ג+ה
נג'ארהשכונת רסקוב+ד+ו א+ג+ה
נורדאושכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
נחמיהקרית ויצמןא+ג+ה א+ג+ה
נחשוןקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
ניל"ידרום העירא+ג+ה א+ג+ה
נתיב האבותצומת מרכזאין איסוף אשפה א+ג+ה
נתן יונתןשכונת לסטרא+ג+ה א+ג+ה
סולדדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
סוקולובדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
סטרומהקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
סירקיןדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
סמ הגשרדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
סמ הדסשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
סמ החומהקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
סמ החשמונאיםקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
סמ המכביםקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
סמ הנוגהקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
סמ רקפתשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
סנה משהלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
סנש חנהקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
סעדיה גאוןשכונת רסקוב+ד+ו א+ג+ה
ע. הללנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
עגנוןדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
עטרותקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
עמיחי יהודהנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
עמלפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
עמר ג'ונווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
עציוןקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
עקיבאקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה
עתידיםפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
פוזיןקריית דוד רמזאין איסוף אשפה א+ג+ה
פטריהקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
פינסדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
פינסקרשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
פן אלכסנדרנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
פרדס משותף מהרצל עד משה דייןדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
פרדס משותף מקזן עד הרצלדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
פרישמןשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
פרץקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
צימנדקריית דוד רמזאין איסוף אשפה א+ג+ה
ציפמן א+ג+ה א+ג+ה
קארו יוסףקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
קורצ'ק ינוש​
דרום העירא+ג+ה א+ג+ה
קזןדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
קיבוץ גלויותקרית שרתב+ד+ו א+ג+ה
קלאוזנרדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
קלישרדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
קפלןדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
קציןדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
קרן היסוד א+ג+ה א+ג+ה
רבוצקי א+ג+ה א+ג+ה
רביקוביץ' דליהנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
רבן גמליאלקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
רוזן פנחסשכונת לסטרא+ג+ה א+ג+ה
רוזנבלום יאירנווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
רזיאל דודדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
רחל המשוררתקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
ריינסדרום העירב+ד+ו א+ג+ה
רייק חביבהקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
רימלט אלימלךלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
רמב"םדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
רמח"לקרית ויצמןא+ג+ה א+ג+ה
רנניםפארק תעשייה צפוניכל ימות השבוע א+ג+ה
רש"ידרום העירא+ג+ה א+ג+ה
שבזיקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
שבטי ישראלדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
שביל הזהבשכונת 2004א+ג+ה א+ג+ה
שברץשכונת לסטרא+ג+ה א+ג+ה
שוחט מניהנאות עוזי ב+ד+ו א+ג+ה
שטרן יאירלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
שלום עליכםדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
שלונסקי אברהםקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
שליטדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
שמואל הנגידקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
שמר נעמינווה זמר ב+ד+ו א+ג+ה
שמריהו לויןדרום העירא+ג+ה א+ג+ה
שפינוזה ברוךקרית ויצמןב+ד+ו א+ג+ה
שפירא איזיקריית שז"רב+ד+ו א+ג+ה
שפירא משהלב הפארקב+ד+ו א+ג+ה
ששת הימיםשכונת לסטרא+ג+ה א+ג+ה
תל חיקריית דוד רמזא+ג+ה א+ג+ה


טבלת ימי פינוי אשפה מפחים תת קרקעיים​

שם ה​רחוב​​
ימי פינוי אשפה מפחי​ם תת קרקעיים
גאולה א+ג+ה
דרך הפארקא+ג+ה
ויצמןא+ג+ה
יאיר שטרן א+ג+ה
כנרתא+ג+ה