הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

איסוף ופינוי פסולת וגזם

עיריית רעננה נערכה למערך פינוי אשפה ביתית וגזם במטרה לשפר את רמת הניקיון בעיר ולהעלות, בדרגה נוספת, את תנאי איכות הסביבה והחיים בעיר. לשמחתנו, נתברכנו בציבור ער ואכפתי, הפועל בשיתוף והבנה עם העירייה. אנו בטוחים כי יחד נוכל לעשות למען עיר נקיה ומטופחת. 

מפת פינוי גזם 

מפת פינוי גזם

פינוי גזם ופסולת גושית

 • גזם: פסולת גינה
 • אשפה ביתית: ריהוט ישן וגרוטאות.
גזם אינו כולל פסולת בנין.
פינוי פסולת בניין יעשה ישירות לאתר האשפה בתאום עם המחלקה.
גזם בכמויות גדולות במיוחד ניתן לפנות בתאום עם המחלקה. גזם מרוסק (דשא, עלים וכדומה) יש לאסוף בשקיות פלסטיק גדולות.

את הגזם יש להוציא יום לפני הפינוי (ראו מפת פינוי), בשעות אחה"צ. אין להוציא גזם ביום הפינוי בכל שעה שהיא. 

את הגזם יש להניח על שפת המדרכה ולהקפיד שלא יהיה בסמוך לעמודי חשמל וטלפון, על מנת לאפשר גישה נוחה וחופשית לרכב המנוף המפנה את הגזם.

פינוי יומי שוטף:

פינוי יומי שוטף מתבצע בקרית אתגרים, ויצמן, אחוזה ודרך ירושלים.

טבלת ימי ניקיון ופינוי אשפה וגזם יולי 2018

שם רחובשכונהימי פינוי גזםימי פינוי אשפה יבשהיום ניקיון 
אבן עזרא
קריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
אברבנאלשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
אבשלוםקריית דוד רמזשניאין איסוף אשפהמנוקה ידני ג+ה
אלי כהןקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
אלעזר דודשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
אלקלעיקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
אנה פרנקדרום העיררביעיב+ד+וב+ה
אנילביץקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
אריהקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
אשרקרית ויצמןרביעיב+ד+וא+ה
בגין מנחםלב הפארקחמישיב+ד+ומנוקה ידני ב+ה
בוברשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
בורלא יהודהקריית שז"ררביעיב+ד+וב+ו
ביל"ו מהרצל עד משה דייןדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
ביל"ו ממשה דיין עד המלכיםדרום העיררביעיב+ד+וב+ה
בית הללקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
בית השואבהרום 2000רביעיב+ד+וב+ה
בית שמאיקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
בן יהודהשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
בנטוב מרדכישכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
בר אילןקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
בר יוחאיקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
בר כוכבאקריית שז"רשלישיא+ג+הגינה ציבורית
ברלב חייםדרום העירשלישיב+ד+ומנוקה ידני יום ד'
ברנרדרום העירשניא+ג+הג+ו
גובר רבקהלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
גוטמן נחוםקריית שז"ררביעיב+ד+וב+ו
גולומבקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
גונן שמואלדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
גורדוןדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
גרינברג אורי צבישכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
גרץדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
דגניה ממספר 1 עד 29קריית אליהו גולומבשניא+ג+הא+ד
דגניה ממספר 29 עד הסוףקריית אליהו גולומבשלישיא+ג+הא+ד
דובנובדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
דורי יעקב ממשה דיין לגורדוןדרום העירשלישיב+ד+וב+ה
דורי יעקב ממשה דיין למלכיםדרום העיררביעיב+ד+וב+ה
דרוקרנאות עוזי 2014רביעיב+ד+וא+ו
דרורקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
דרך החקלאיםחמישיב+ד+וג+ו
האלהשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
האצ"לדרום העירשניא+ג+הג+ו
האר"ישכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
האשלקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
הבריכהרום 2000רביעיב+ד+וב+ה
הגלבועלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
הדקלקריית גניםרביעיב+ד+וב+ה
ההגנה מבורכוב עד קרן היסודשלישיא+ג+הא+ד 
ההגנה מקרן היסוד עד מגדלשלישיא+ג+הא+ד 
הולצברג שמחהלב הפארקרביעיב+ד+וב+ה
הזוהרקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
הזז חייםקריית שז"ררביעיב+ד+וב+ו
החוחיתקריית גניםרביעיב+ד+וב+ה
החרובקריית גניםרביעיב+ד+וב+ה
החרציתשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
החשמונאים מעקיבא עד בורכובקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
החשמונאים מבורכוב עד בר אילןקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
הטלליםקריית גניםרביעיב+ד+וא+ה
היהלוםצומת מרכזשניאין איסוף אשפהא+ה לילה
היצירהפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועב+ה לילה
היקינטוןשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הירמוךקריית אליהו גולומבשניא+ג+הא+ה לילה
הכוכבקרית גניםרביעיב+ד+וא+ה
הל"הקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ו
הלוטוסשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
המעייןרום 2000רביעיב+ד+וב+ה
המעלותדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
המרדקריית אליהו גולומבשלישיא+ג+הא+ד
הנבלשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הנופרפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
הנחלרום 2000רביעיב+ד+וב+ה
הנרקיסקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
הנשיאיםקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ו
הס משהדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
הסולןשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הסחלבשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הסיגליתקרית שרתחמישיב+ד+ומנוקה ידני ב+ו
הערבהקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
הפלמ"חקריית אליהו גולומבשלישיא+ג+הא+ד
הפעמוניםרביעיב+ד+וב+ה
הצאלוןפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
הצלילשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הקדושיםקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
הקשתקרית ויצמןרביעיב+ד+וא+ה
הרב אפריםשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
הרב קוקשכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ה
הרימוןקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
הרצוגדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
הרצלדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
הרקפתשכונת 2004שניא+ג+הג+ו
השומרקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
השוקדרום העירשניא+ג+הג+ו
השחפיםקרית גניםרביעיב+ד+וב+ו
השקדשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
השרוןדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
התבורלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
התחיהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
התקוהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
וינגייטקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
זרחין אלכסנדרפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
חטיבת גבעתיקרית ויצמןרביעיב+ד+וא+ד
חפץ חייםקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
טבנקין יצחקקרית ויצמןרביעיב+ד+וא+ה
טשרניחובסקידרום העירשלישיא+ג+הא+ד
יהודה הלוידרום העירשלישיב+ד+וא+ד
יפה אליעזרקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
לזררום 2000רביעיב+ד+וב+ה
לסקוב חייםדרום העיררביעיב+ד+וב+ה
מגדלקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ו
מוצקיןקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
מורדי הגטאותקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
מקלף מרדכידרום העירשלישיב+ד+וא+ד
נורדאושכונת 2004שניא+ג+הג+ה
נחמיהקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
ניל"ידרום העירשניא+ג+הג+ו
נתן יונתןשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
סנש חנהקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
עטרותקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
עמלפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
עציוןקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
עקיבאשניא+ג+הא+ה
פינסדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
פרדס משותף מקזן עד הרצלדרום העירחמישיא+ג+הב+ה
פרדס משותף מהרצל עד משה דייןדרום העירחמישיב+ד+וב+ה
פרץקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
צימנדקריית דוד רמזאין איסוף גזםאין איסוף אשפהגינה ציבורית
קזןדרום העירשניא+ג+הג+ו
קלאוזנרדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
קפלןדרום העירשניא+ג+הג+ו
קציןדרום העירשניא+ג+הג+ו
קרן היסודשלישיא+ג+הא+ד
רוזן פנחסשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
רזיאל דודדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
רחל המשוררתקריית שז"ררביעיב+ד+וב+ה
ריינסדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
רימלט אלימלךלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
רמח"לקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
רנניםפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
שברץשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
שלום עליכםדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
שפינוזה ברוךקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ו
שפירא משהלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
תל חיקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
אבן גבירולקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
אופסטרלנדדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
אחוזהחמישיעסקים כל ימות השבועא+ג+ה לילה, יום יום ידני 
אלתרמן נתןשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
אסתר המלכהשכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
ארלוזורובדרום העירשניא+ג+הג+ו
בן גוריוןדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
בן זכאישכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
בר גיוראדרום העירשניא+ג+הג+ו
ברנדיסדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
גולדברג לאהקריית שז"ררביעיב+ד+וב+ה
גור מרדכי (מוטה)דרום העירשניא+ג+הג+ו
גרונר דבקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
דוכיפתקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
דיין משהדרום העיררביעיב+ד+וב+ה
דרך הפארק/שקולניקלב הפארקרביעיא+ג+ה פח טמון קרקעא+ג+ה לילה
האגםרום 2000רביעיב+ד+וב+ה
האופקקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
האיריסקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
הארזשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
הבדולחצומת מרכזשניאין איסוף אשפהא+ה לילה
הבניםדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
הגדוד העבריקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
הגדנ"עקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
הגפןקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
הדליהקרית שרתחמישיב+ד+וג+ו
ההסתדרותקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
הוז דבשכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
הורדשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
החורששכונת 2004שניא+ג+הג+ה
החלוץקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
אלחריזיקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
החלילשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
החצבקרית שרתחמישיב+ד+ומנוקה ידני ב+ו
הטייסיםקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
היסמיןקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
הכרמללב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
הלימוןקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
המלאכהפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
המלכיםשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
המעפיליםקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
המרגניתקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
הנגבקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
הנוטריםקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
הנשרקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
הסביוןקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
הסייפןלב הפארקרביעיב+ד+וב+ה
הסנוניתקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
העיטלב הפארקרביעיב+ד+וב+ה
העפרוניקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
הפרחיםרביעיב+ד+וב+ה
הצבעוניקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
הצנחניםקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
הרב נסים יצחקשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
הרדוףשכונת 2004שניא+ג+הגינה ציבורית
הרותםקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
השביטקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
השיזףפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
השקמהשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
התאנהקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
התדהרפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
התנאיםשכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
התקומהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
זבוטינסקידרום העירשלישיא+ג+הא+ד
חזון אישקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
חטיבת הראלקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ו
חנקיןקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
טרומפלדורקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
יהודה הנשיאשכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
יערהשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
יצחק שדהשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
ירושליםחמישיב+ד+וא+ג+ה לילה
כהן-כגן רחלקריית אליהו גולומבשלישיא+ג+הא+ד
לבהרידרום העירשניא+ג+הג+ו
לח"ידרום העירשניא+ג+הג+ו
מבצע קדשקרית ויצמןרביעי
ב+ד+וב+ו
מסדהקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
נג'ארהשכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
סוקולובדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
סטרומהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
סירקיןדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
סמ המכביםקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
סמ רקפתשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
סנה משהלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
סעדיה גאוןשכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
עגנוןדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
עתידיםפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
פוזיןקריית דוד רמזשלישיאין איסוף אשפהא+ד
פינסקרשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
פרישמןשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
קיבוץ גלויותקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
קוממיותקריית אליהו גולומבשלישיא+ג+הא+ד
קורצ'ק ינושדרום העירשניא+ג+הג+ו
רבוצקישניא+ג+הג+ה
רבן גמליאלקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
רייק חביבהקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
רמב"םדרום העירשניא+ג+הג+ו
רש"ידרום העירשניא+ג+הג+ו
שבזיקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
שבטי ישראלדרום העירשניא+ג+הג+ו
שמואל הנגידקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
שמריהו לויןדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
שפירא איזיקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
ששת הימיםשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
אהרונסון שרהדרום העיררביעיב+ד+וב+ה
אוסטרובסקי מברנר עד קלאוזנרדרום העירשניא+ג+הא+ד
אוסטרובסקי מקלאוזנר עד השרוןדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
אזולאיקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
אחד העםשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
אח"י דקרקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
אינשטייןשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
אלפסיקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
אסירי ציוןקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
אשכול לוידרום העירשניא+ג+הג+ו
בורוכובקריית דוד רמזשלישיא+ג+הג+ו
ביאליקדרום העירשניא+ג+הג+ו
גאולהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
דולב/אלי הורביץפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
דפנהפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
דרך האוניברסיטהשכונת 2004חמישיאין איסוף אשפהג
דרך כפר נחמןקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
האורןקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
האחווהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
האלוןקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
האשדרום 2000רביעיב+ד+וב+ה
הברושקריית גניםרביעיב+ד+וב+ה
גולןקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ו
הגלילקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ו
הגליםקרית גניםרביעיב+ד+וא+ה
הזיתשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
הזמירקרית גניםרביעיב+ד+וב=ה
החורשהדרום העירשניא+ג+הג+ו
החי"ל מקרן היסוד עד מגדלקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
החי"ל ממגדל עד הנשיאיםקרית ויצמןרביעיב+ד+וא+ד
החי"ל מהנשיאים עד עציוןקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
החרושתפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
החרמוןלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
היובלקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
הירדןקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
הכלניתשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
הלבונהדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
המחתרותקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
המיסדיםדרום העירשניא+ג+הג+ו
המיתררום 2000רביעיב+ד+וב+ה
המסגרפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
הנוריתקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו מנוקה ידני
הסדנאפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
העבודהקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
העצמאותקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
הפנינהצומת מרכזשניא+ג+ה (בזק בלבד)א+ה לילה
הקישוןקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
הקרןשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הר סיניקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
הרב בן אורקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
השחרקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
השיטהשכונת 2004שניא+ג+הג+ו
השלוםקרית ויצמןרביעיב+ד+וא+ה
השריוןקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ו
התורקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
התמרקריית גניםרביעיב+ד+וב+ה
התעשיהפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועב+ה לילה
התפוזקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
ויצמןחמישיב+ד+וב+ה לילה
ויצמן פנימי מקרן היסוד עד מגדלרביעיא+ג+הא+ד 
ולנברג ראולדרום העירשניא+ג+הג+ו
חזן יעקבקרית ויצמןרביעיב+ד+וא+ה
חטיבת אלכסנדרוניקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ו
חטיבת גולניקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
חיבת ציוןדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
שטרן יאירלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
ידין יגאל 1-3דרום העירשלישיב+ד+וב+ה
ידין יגאל משה דיין עד המלכיםדרום העיררביעיב+ד+וב+ה
יציאת אירופהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
כליל החורשפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועב+ה לילה
כנרתקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
כצנלסון ברל ממספר 2 עד בורכובקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה    
כצנלסון ברל מבורכוב עד קרן היסודקריית אליהו גולומבשלישיא+ג+הא+ד
מאה וששיםדרום העירחמישיב+ד+וא+ו מנוקה ידני
מאפושכונת 2004שניא+ג+הג+ה
מולדתקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
מונטיפיוריקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
מורשהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
מכביקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
מנדלידרום העירשלישיב+ד+וא+ד
נאות שדהפארק תעשייה צפוניחמישיא+ג+הב+ה לילה
נחשוןקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
נתיב האבותצומת מרכזשניאין איסוף אשפהב+ה לילה
סולדדרום העירשניא+ג+הג+ו
סמ הגשרדרום העירשניא+ג+הג+ו
סמ הדסשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
סמ החומהקריית שז"ררביעיב+ד+וב+ו
סמ החשמונאיםקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
סמ הנוגהקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
פטריהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
ציפמןשניא+ג+הג+ה
קארו יוסףקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
קלישרדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
שביל הזהבשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
שלונסקי אברהםקריית שז"ררביעיב+ד+וב+ה
שליטדרום העירשניא+ג+הג+ו
גרוסמן חייקהנאות עוזי חמישיב+ד+וגינה ציבורית
לובטקין צביהנאות עוזי חמישיב+ד+וגינה ציבורית
ארגוב סשהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
מנור אהודנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
פן אלכסנדרנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
לביא אריקנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
אמדורסקי בנינווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
עמר ג'ונווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
רביקוביץ' דליהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
חפר חייםנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
רוזנבלום יאירנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
עמיחי יהודהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
אורלנד יעקבנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
ירקוני יפהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
גרציאני יצחקנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
זעירא מרדכינווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
וילנסקי משהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
שמר נעמינווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
ע. הללנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
חיטמן עוזינווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
מוהר עלינווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
חזה עופרהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
דמארי שושנהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
אתר תרצהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
מאיר גולדהנאות עוזי חמישיב+ד+וא+ו
שוחט מניהנאות עוזי חמישיב+ד+וא+ו


שקיות פלסטיק לאיסוף גזם ניתן לרכוש בנקודות המכירה הבאות: 

 • סופר ענבר - שברץ 22
 • סופר של הטבע - אוסטרובסקי 38
 • שכונתית - משה דיין 8
 • מינימרקט בני - מגדל 23
 • מינימרקט בר אילן - בר אילן 24
 • מינימרקט אניני טעם - הנגב 16
 • מינימרקט איציק חן 2000 - אוסטרובסקי 38
 • דקל צבעים - אחוזה 133
 • מפתח צול - אוסטרובסקי 41חזור ללמעלה
איסוף ופינוי פסולת וגזם