הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

איסוף ופינוי פסולת וגזם

עיריית רעננה נערכה למערך פינוי אשפה ביתית וגזם במטרה לשפר את רמת הניקיון בעיר ולהעלות, בדרגה נוספת, את תנאי איכות הסביבה והחיים בעיר. לשמחתנו, נתברכנו בציבור ער ואכפתי, הפועל בשיתוף והבנה עם העירייה. אנו בטוחים כי יחד נוכל לעשות למען עיר נקיה ומטופחת. 

מפת פינוי גזם 

מפת פינוי גזם

פינוי גזם ופסולת גושית

 • גזם: פסולת גינה
 • אשפה ביתית: ריהוט ישן וגרוטאות.
גזם אינו כולל פסולת בנין.
פינוי פסולת בניין יעשה ישירות לאתר האשפה בתאום עם המחלקה.
גזם בכמויות גדולות במיוחד ניתן לפנות בתאום עם המחלקה. גזם מרוסק (דשא, עלים וכדומה) יש לאסוף בשקיות פלסטיק גדולות.

את הגזם יש להוציא יום לפני הפינוי (ראו מפת פינוי), בשעות אחה"צ. אין להוציא גזם ביום הפינוי בכל שעה שהיא. 

את הגזם יש להניח על שפת המדרכה ולהקפיד שלא יהיה בסמוך לעמודי חשמל וטלפון, על מנת לאפשר גישה נוחה וחופשית לרכב המנוף המפנה את הגזם.

פינוי יומי שוטף:

פינוי יומי שוטף מתבצע בקרית אתגרים, ויצמן, אחוזה ודרך ירושלים.

טבלת ימי ניקיון ופינוי אשפה וגזם יולי 2018

שם רחובשכונהימי פינוי גזםימי פינוי אשפה יבשהיום ניקיון 
אבן גבירולקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
אבן עזראקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
אברבנאלשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
אבשלוםקריית דוד רמזשניאין איסוף אשפהמנוקה ידני ג+ה
אהרונסון שרהדרום העיררביעיב+ד+וב+ה
אוסטרובסקי מברנר עד קלאוזנרדרום העירשניא+ג+הא+ד
אוסטרובסקי מקלאוזנר עד השרוןדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
אופסטרלנדדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
אורלנד יעקבנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
אזולאיקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
אח"י דקרקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
אחד העםשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
אחוזהחמישיעסקים כל ימות השבועא+ג+ה לילה, יום יום ידני 
אינשטייןשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
אלחריזיקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
אלי כהןקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
אלעזר דודשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
אלפסיקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
אלקלעיקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
אלתרמן נתןשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
אמדורסקי בנינווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
אנה פרנקדרום העיררביעיב+ד+וב+ה
אנילביץקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
אסירי ציוןקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
אסתר המלכהשכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
ארגוב סשהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
אריהקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
ארלוזורובדרום העירשניא+ג+הג+ו
אשכול לוידרום העירשניא+ג+הג+ו
אשרקרית ויצמןרביעיב+ד+וא+ה
אתר תרצהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
בגין מנחםלב הפארקחמישיב+ד+ומנוקה ידני ב+ה
בוברשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
בורוכובקריית דוד רמזשלישיא+ג+הג+ו
בורלא יהודהקריית שז"ררביעיב+ד+וב+ו
ביאליקדרום העירשניא+ג+הג+ו
ביל"ו מהרצל עד משה דייןדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
ביל"ו ממשה דיין עד המלכיםדרום העיררביעיב+ד+וב+ה
בית הללקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
בית השואבהרום 2000רביעיב+ד+וב+ה
בית שמאיקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
בן גוריוןדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
בן זכאישכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
בן יהודהשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
בנטוב מרדכישכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
בר אילןקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
בר גיוראדרום העירשניא+ג+הג+ו
בר יוחאיקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
בר כוכבאקריית שז"רשלישיא+ג+הגינה ציבורית
ברלב חייםדרום העירשלישיב+ד+ומנוקה ידני יום ד'
ברנדיסדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
ברנרדרום העירשניא+ג+הג+ו
גאולהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
גובר רבקהלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
גוטמן נחוםקריית שז"ררביעיב+ד+וב+ו
גולדברג לאהקריית שז"ררביעיב+ד+וב+ה
גולומבקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
גולןקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ו
גונן שמואלדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
גור מרדכי (מוטה)דרום העירשניא+ג+הג+ו
גורדוןדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
גרונר דבקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
גרוסמן חייקהנאות עוזי חמישיב+ד+וגינה ציבורית
גרינברג אורי צבישכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
גרץדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
גרציאני יצחקנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
דגניה ממספר 1 עד 29קריית אליהו גולומבשניא+ג+הא+ד
דגניה ממספר 29 עד הסוףקריית אליהו גולומבשלישיא+ג+הא+ד
דובנובדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
דוכיפתלב הפארקרביעיב+ד+וב+ה
דולב/אלי הורביץפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
דורי יעקב ממשה דיין לגורדוןדרום העירשלישיב+ד+וב+ה
דורי יעקב ממשה דיין למלכיםדרום העיררביעיב+ד+וב+ה
דיין משהדרום העיררביעיב+ד+וב+ה
דמארי שושנהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
דפנהפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
דרוקרנאות עוזי 2014רביעיב+ד+וא+ו
דרורקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
דרך האוניברסיטהשכונת 2004חמישיאין איסוף אשפהג
דרך החקלאיםחמישיב+ד+וג+ו
דרך הפארק/שקולניקלב הפארקרביעיא+ג+ה פח טמון קרקעא+ג+ה לילה
דרך כפר נחמןקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
האגםרום 2000רביעיב+ד+וב+ה
האופקקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
האורןקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
האחווהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
האיריסקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
האלהשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
האלוןקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
האצ"לדרום העירשניא+ג+הג+ו
האר"ישכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
הארזשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
האשדרום 2000רביעיב+ד+וב+ה
האשלקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
הבדולחצומת מרכזשניאין איסוף אשפהא+ה לילה
הבניםדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
הברושקריית גניםרביעיב+ד+וב+ה
הבריכהרום 2000רביעיב+ד+וב+ה
הגדוד העבריקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
הגדנ"עקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
הגלבועלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
הגלילקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ו
הגליםקרית גניםרביעיב+ד+וא+ה
הגפןקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
הדליהקרית שרתחמישיב+ד+וג+ו
הדקלקריית גניםרביעיב+ד+וב+ה
ההגנה מבורכוב עד קרן היסודשלישיא+ג+הא+ד 
ההגנה מקרן היסוד עד מגדלשלישיא+ג+הא+ד 
ההסתדרותקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
הוז דבשכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
הולצברג שמחהלב הפארקרביעיב+ד+וב+ה
הורדשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הזוהרקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
הזז חייםקריית שז"ררביעיב+ד+וב+ו
הזיתשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
הזמירקרית גניםרביעיב+ד+וב=ה
החוחיתקריית גניםרביעיב+ד+וב+ה
החורששכונת 2004שניא+ג+הג+ה
החורשהדרום העירשניא+ג+הג+ו
החי"ל מהנשיאים עד עציוןקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
החי"ל ממגדל עד הנשיאיםקרית ויצמןרביעיב+ד+וא+ד
החי"ל מקרן היסוד עד מגדלקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
החלוץקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
החלילשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
החצבקרית שרתחמישיב+ד+ומנוקה ידני ב+ו
החרובקריית גניםרביעיב+ד+וב+ה
החרושתפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
החרמוןלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
החרציתשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
החשמונאים מבורכוב עד בר אילןקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
החשמונאים מעקיבא עד בורכובקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
הטייסיםקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
הטלליםקריית גניםרביעיב+ד+וא+ה
היהלוםצומת מרכזשניאין איסוף אשפהא+ה לילה
היובלקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
היסמיןקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
היצירהפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועב+ה לילה
היקינטוןשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הירדןקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
הירמוךקריית אליהו גולומבשניא+ג+הא+ה לילה
הכוכבקרית גניםרביעיב+ד+וא+ה
הכלניתשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
הכרמללב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
הל"הקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ו
הלבונהדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
הלוטוסשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הלימוןקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
המחתרותקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
המיסדיםדרום העירשניא+ג+הג+ו
המיתררום 2000רביעיב+ד+וב+ה
המלאכהפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
המלכיםשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
המסגרפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
המעייןרום 2000רביעיב+ד+וב+ה
המעלותדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
המעפיליםקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
המרגניתקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
המרדקריית אליהו גולומבשלישיא+ג+הא+ד
הנבלשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הנגבקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
הנוטריםקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
הנופרפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
הנוריתקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו מנוקה ידני
הנחלרום 2000רביעיב+ד+וב+ה
הנרקיסקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
הנשיאיםקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ו
הנשרלב הפארקרביעיב+ד+וב+ו
הס משהדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
הסביוןקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
הסדנאפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
הסולןשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הסחלבשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הסיגליתקרית שרתחמישיב+ד+ומנוקה ידני ב+ו
הסייפןלב הפארקרביעיב+ד+וב+ה
הסנוניתלב הפארקרביעיב+ד+וב+ה
העבודהקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
העיטלב הפארקרביעיב+ד+וב+ה
העפרונילב הפארקרביעיב+ד+וב+ה
העצמאותקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
הערבהקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
הפלמ"חקריית אליהו גולומבשלישיא+ג+הא+ד
הפנינהצומת מרכזשניא+ג+ה (בזק בלבד)א+ה לילה
הפעמוניםשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הפרחיםשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הצאלוןפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
הצבעוניקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
הצלילשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הצנחניםקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
הקדושיםקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
הקישוןקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
הקרןשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
הקשתקרית ויצמןרביעיב+ד+וא+ה
הר סיניקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
הרב אפריםשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
הרב בן אורקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
הרב נסים יצחקשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
הרב קוקשכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ה
הרדוףשכונת 2004שניא+ג+הגינה ציבורית
הרותםקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
הרימוןקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
הרצוגדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
הרצלדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
הרקפתשכונת 2004שניא+ג+הג+ו
השביטקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
השומרקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
השוקדרום העירשניא+ג+הג+ו
השחפיםלב הפארקרביעיב+ד+וב+ו
השחרקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
השיזףפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
השיטהשכונת 2004שניא+ג+הג+ו
השלוםקרית ויצמןרביעיב+ד+וא+ה
השקדשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
השקמהשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
השרוןדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
השריוןקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ו
התאנהקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
התבורלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
התדהרפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
התורקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
התחיהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
התמרקריית גניםרביעיב+ד+וב+ה
התנאיםשכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
התעשיהפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועב+ה לילה
התפוזקרית גניםרביעיב+ד+וב+ה
התקוהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
התקומהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
וילנסקי משהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
וינגייטקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
ויצמןחמישיב+ד+וב+ה לילה
ויצמן פנימי מקרן היסוד עד מגדלקריית שז"ררביעיא+ג+הא+ד 
ולנברג ראולדרום העירשניא+ג+הג+ו
זבוטינסקידרום העירשלישיא+ג+הא+ד
זעירא מרדכינווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
זרחין אלכסנדרפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
חזה עופרהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
חזון אישקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
חזן יעקבקרית ויצמןרביעיב+ד+וא+ה
חטיבת אלכסנדרוניקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ו
חטיבת גבעתיקרית ויצמןרביעיב+ד+וא+ד
חטיבת גולניקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
חטיבת הראלקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ו
חיבת ציוןדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
חיטמן עוזינווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
חנקיןקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
חפץ חייםקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
חפר חייםנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
טבנקין יצחקקרית ויצמןרביעיב+ד+וא+ה
טרומפלדורקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
טשרניחובסקידרום העירשלישיא+ג+הא+ד
ידין יגאל 1-3דרום העירשלישיב+ד+וב+ה
ידין יגאל משה דיין עד המלכיםדרום העיררביעיב+ד+וב+ה
יהודה הלוידרום העירשלישיב+ד+וא+ד
יהודה הנשיאשכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
יערהשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
יפה אליעזרקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
יצחק שדהשכונת 2005רביעיב+ד+וב+ה
יציאת אירופהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
ירושליםחמישיב+ד+וא+ג+ה לילה
ירקוני יפהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
כהן-כגן רחלקריית אליהו גולומבשלישיא+ג+הא+ד
כליל החורשפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועב+ה לילה
כנרתקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה
כצנלסון ברל מבורכוב עד קרן היסודקריית אליהו גולומבשלישיא+ג+הא+ד
כצנלסון ברל ממספר 2 עד בורכובקריית אליהו גולומבשניא+ג+הג+ה    
לבהרידרום העירשניא+ג+הג+ו
לביא אריקנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
לובטקין צביהנאות עוזי חמישיב+ד+וגינה ציבורית
לזררום 2000רביעיב+ד+וב+ה
לח"ידרום העירשניא+ג+הג+ו
לסקוב חייםדרום העיררביעיב+ד+וב+ה
מאה וששיםדרום העירחמישיב+ד+וא+ו מנוקה ידני
מאיר גולדהנאות עוזי חמישיב+ד+וא+ו
מאפושכונת 2004שניא+ג+הג+ה
מבצע קדשקרית ויצמןשלישיב+ד+וב+ו
מגדלקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ו
מוהר עלינווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
מולדתקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
מונטיפיוריקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
מוצקיןקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
מורדי הגטאותקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
מורשהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
מכביקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
מנדלידרום העירשלישיב+ד+וא+ד
מנור אהודנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
מסדהקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד
מקלף מרדכידרום העירשלישיב+ד+וא+ד
נאות שדהפארק תעשייה צפוניחמישיא+ג+הב+ה לילה
נג'ארהשכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
נורדאושכונת 2004שניא+ג+הג+ה
נחמיהקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
נחשוןקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
ניל"ידרום העירשניא+ג+הג+ו
נתיב האבותצומת מרכזשניאין איסוף אשפהב+ה לילה
נתן יונתןשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
סולדדרום העירשניא+ג+הג+ו
סוקולובדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
סטרומהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
סירקיןדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
סמ הגשרדרום העירשניא+ג+הג+ו
סמ הדסשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
סמ החומהקריית שז"ררביעיב+ד+וב+ו
סמ החשמונאיםקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
סמ המכביםקריית דוד רמזשניא+ג+הג+ה
סמ הנוגהקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
סמ רקפתשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
סנה משהלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
סנש חנהקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
סעדיה גאוןשכונת רסקוחמישיב+ד+וב+ו
ע. הללנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
עגנוןדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
עטרותקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
עמיחי יהודהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
עמלפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
עמר ג'ונווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
עציוןקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ה
עקיבאקריית דוד רמזשניא+ג+הא+ה
עתידיםפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
פוזיןקריית דוד רמזשלישיאין איסוף אשפהא+ד
פטריהקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
פינסדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
פינסקרשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
פן אלכסנדרנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
פרדס משותף מהרצל עד משה דייןדרום העירחמישיב+ד+וב+ה
פרדס משותף מקזן עד הרצלדרום העירחמישיא+ג+הב+ה
פרישמןשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
פרץקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
צימנדקריית דוד רמזאין איסוף גזםאין איסוף אשפהגינה ציבורית
ציפמןשניא+ג+הג+ה
קארו יוסףקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
קוממיותקריית אליהו גולומבשלישיא+ג+הא+ד
קורצ'ק ינושדרום העירשניא+ג+הג+ו
קזןדרום העירשניא+ג+הג+ו
קיבוץ גלויותקרית שרתחמישיב+ד+וב+ו
קלאוזנרדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
קלישרדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
קפלןדרום העירשניא+ג+הג+ו
קציןדרום העירשניא+ג+הג+ו
קרן היסודשלישיא+ג+הא+ד
רבוצקישניא+ג+הג+ה
רביקוביץ' דליהנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
רבן גמליאלקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
רוזן פנחסשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
רוזנבלום יאירנווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
רזיאל דודדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
רחל המשוררתקריית שז"ררביעיב+ד+וב+ה
ריינסדרום העירשלישיב+ד+וא+ד
רייק חביבהקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
רימלט אלימלךלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
רמב"םדרום העירשניא+ג+הג+ו
רמח"לקרית ויצמןשלישיא+ג+הא+ד
רנניםפארק תעשייה צפוניחמישיכל ימות השבועא+ה לילה
רש"ידרום העירשניא+ג+הג+ו
שבזיקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
שבטי ישראלדרום העירשניא+ג+הג+ו
שביל הזהבשכונת 2004שניא+ג+הג+ה
שברץשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
שוחט מניהנאות עוזי חמישיב+ד+וא+ו
שטרן יאירלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
שלום עליכםדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
שלונסקי אברהםקריית שז"ררביעיב+ד+וב+ה
שליטדרום העירשניא+ג+הג+ו
שמואל הנגידקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
שמר נעמינווה זמר חמישיב+ד+וג+ו
שמריהו לויןדרום העירשלישיא+ג+הא+ד
שפינוזה ברוךקרית ויצמןרביעיב+ד+וב+ו
שפירא איזיקריית שז"רשלישיב+ד+וא+ד
שפירא משהלב הפארקחמישיב+ד+וג+ו
ששת הימיםשכונת לסטרשניא+ג+הג+ה
תל חיקריית דוד רמזשלישיא+ג+הא+ד

שקיות פלסטיק לאיסוף גזם ניתן לרכוש בנקודות המכירה הבאות: 

 • סופר ענבר - שברץ 22
 • סופר של הטבע - אוסטרובסקי 38
 • שכונתית - משה דיין 8
 • מינימרקט בני - מגדל 23
 • מינימרקט בר אילן - בר אילן 24
 • מינימרקט אניני טעם - הנגב 16
 • מינימרקט איציק חן 2000 - אוסטרובסקי 38
 • דקל צבעים - אחוזה 133
 • מפתח צול - אוסטרובסקי 41

חזור ללמעלה
איסוף ופינוי פסולת וגזם