הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​גזם ופ​​​סולת גושית

גזם: פסולת גינה, לרבות חלקי ענפים שנטלו מן העץ או השיח, עלים, וכן דשא קצוץ ועשביו.
פסולת גושית: ריהוט ישן וגרוטאות.
גזם מרוסק (דשא, עלים וכדומה) יש לאסוף בכלי קיבול.
את הגזם יש להניח בפינת הגזם היעודית או על שפת המדרכה ולהקפיד שלא יהיה בסמוך לעמודי חשמל וטלפון, על מנת לאפשר גישה נוחה וחופשית לרכב המנוף המפנה את הגזם.
לחצו כאן נוהל קבלת אישור להצבת מכולות פסולת בניין לשיפוץ מבנים.
לחצו כאן לצפייה במפת פינוי גזם ופסולת גושית

מידע כללי על ימי הוצאה ופינוי גזם​

1.ברעננה מפני​ם ערמות גזם ופסולת מוצקה בתדירות של פעם בשבוע לכל רחוב.
2. העיר מחולקת לארבעה אזורים לפי ימי פינוי ב', ג', ד' ,ה' ( ימי ההוצאה בהתאמה יום לפני יום הפינוי א' , ב' , ג' , ד' ).
3. חל איסור להוציא גזם ופסולת מוצקה שלא בימי הוצאה. את הגזם יש להניח יום לפני יום הפינוי.​​​​​
4. חל איסור להוציא גזם ופסולת מוצקה בכל העיר בימים  ה' + ו'.
5. בעיר מפוזרים עמדות למחזור אלקטרוני, במידה ויש מוצרים אלקטרוניים גדולים כגון: מקררים, מכונות כביסה, מדיח כלים, תנורים וכ"ד ניתן להוציא ביום הוצאה מפונה​ בנפרד.
6. אין להשליך גזם ופסולת מוצקה בגינות נוי, ערוגות - הגינון הוא בשבילכם- שמרו עליו! 
מעברי חציה, חניית נכים, מדרכות, מקומות שלא ניתן למשאית המנוף לפנות בבטחה ובכל מקום המהווה הפרעה, מכשול להולכי רגל או הנוסעים בדרך.
7. ניתן לפנות דרך המוקד העירוני בתאום עם מחלקת שפ"ע לבקשה חריגה בעת מעבר דירה.
8. קרטונים יש​ להשליך לעמדות מחזור קרטון הפזורים ברחבי העיר.​ לחצו כאן למיקומי עמדות מחזור.​​​

עסקים שימו לב!

חוק עזר חדש – פינוי פסולת עודפת:

החוק מחייב את העירייה לפנות אשפה לעסקים גדולים כקטנים ככל שיהיו ופועל ע"פ תחשיב כלשהו שבגינו יידרש העסק לשלם או שלא לשלם בעבור הפינוי ( אשפה בסיסית / עודפת )

  • החוק מיועד לעסקים בלבד
  • ככל והעירייה לא מפנה כיום את האשפה, יש לעסק חוזה לפינוי אשפה למול קבלן ורשאי לקבל את השירות
  • על העסק למלא את הטופס המצורף ולאחר מכן יפנו חזרה לצורך פגישה בעסק ואישור הטפסים
  • במידה והעסק נהנה כבר מפינוי אשפה ע"י העירייה, ההודעה לא רלוונטית
לחוק העזק לחצו >> כאן​


טבלת ימי פינוי גזם ופסולת גושית

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם הרחובשכונהימי פינוי גזם ופסולת גושית
אבן גבירולקריית שז"רשלישיאבן גבירולקריית שז"ר
אבן עזראקריית שז"רשלישיאבן עזראקריית שז"ר
אברבנאלשכונת לסטרשניאברבנאלשכונת לסטר
אבשלוםקריית דוד רמזשניאבשלוםקריית דוד רמז
אהרונסון שרהדרום העיררביעיאהרונסון שרהדרום העיר
אוסטרובסקי מברנר עד קלאוזנרדרום העירשניאוסטרובסקי מברנר עד קלאוזנרדרום העיר
אוסטרובסקי מקלאוזנר עד השרוןדרום העירשלישיאוסטרובסקי מקלאוזנר עד השרוןדרום העיר
אופסטרלנדדרום העירשלישיאופסטרלנדדרום העיר
אורלנד יעקבנווה זמרחמישיאורלנד יעקבנווה זמר
אזולאיקריית שז"רשלישיאזולאיקריית שז"ר
אח"י דקרקריית אליהו גולומבשניאח"י דקרקריית אליהו גולומב
אחד העםשכונת לסטרשניאחד העםשכונת לסטר
אחוזה חמישיאחוזה
אינשטייןשכונת לסטרשניאינשטייןשכונת לסטר
אלחריזיקריית שז"רשלישיאלחריזיקריית שז"ר
אלי כהןקרית ויצמןשלישיאלי כהןקרית ויצמן
אלעזר דודשכונת לסטרשניאלעזר דודשכונת לסטר
אלפסיקריית שז"רשלישיאלפסיקריית שז"ר
אלקלעיקריית שז"רשלישיאלקלעיקריית שז"ר
אלתרמן נתןשכונת לסטרשניאלתרמן נתןשכונת לסטר
אמדורסקי בנינווה זמרחמישיאמדורסקי בנינווה זמר
אנה פרנקדרום העיררביעיאנה פרנקדרום העיר
אנילביץקרית ויצמןשלישיאנילביץקרית ויצמן
אסירי ציוןקרית שרתחמישיאסירי ציוןקרית שרת
אסתר המלכהשכונת רסקוחמישיאסתר המלכהשכונת רסקו
ארגוב סשהנווה זמרחמישיארגוב סשהנווה זמר
אריהקרית ויצמןשלישיאריהקרית ויצמן
ארלוזורובדרום העירשניארלוזורובדרום העיר
אשכול לוידרום העירשניאשכול לוידרום העיר
אשרקרית ויצמןרביעיאשרקרית ויצמן
אתר תרצהנווה זמרחמישיאתר תרצהנווה זמר
בגין מנחםלב הפארקחמישיבגין מנחםלב הפארק
בוברשכונת לסטרשניבוברשכונת לסטר
בורוכובקריית דוד רמזשלישיבורוכובקריית דוד רמז
בורלא יהודהקריית שז"ררביעיבורלא יהודהקריית שז"ר
ביאליקדרום העירשניביאליקדרום העיר
ביל"ו מהרצל עד משה דייןדרום העירשלישיביל"ו מהרצל עד משה דייןדרום העיר
ביל"ו ממשה דיין עד המלכיםדרום העיררביעיביל"ו ממשה דיין עד המלכיםדרום העיר
בית הללקריית דוד רמזשניבית הללקריית דוד רמז
בית השואבהרום 2000רביעיבית השואבהרום 2000
בית שמאיקריית דוד רמזשניבית שמאיקריית דוד רמז
בן גוריוןדרום העירשלישיבן גוריוןדרום העיר
בן זכאישכונת רסקוחמישיבן זכאישכונת רסקו
בן יהודהשכונת 2004שניבן יהודהשכונת 2004
בנטוב מרדכישכונת לסטרשניבנטוב מרדכישכונת לסטר
בר אילןקריית דוד רמזשלישיבר אילןקריית דוד רמז
בר גיוראדרום העירשניבר גיוראדרום העיר
בר יוחאיקרית ויצמןשלישיבר יוחאיקרית ויצמן
בר כוכבאקריית שז"רשלישיבר כוכבאקריית שז"ר
ברלב חייםדרום העירשלישיברלב חייםדרום העיר
ברנדיסדרום העירשלישיברנדיסדרום העיר
ברנרדרום העירשניברנרדרום העיר
גאולהקרית שרתחמישיגאולהקרית שרת
גובר רבקהלב הפארקחמישיגובר רבקהלב הפארק
גוטמן נחוםקריית שז"ררביעיגוטמן נחוםקריית שז"ר
גולדברג לאהקריית שז"ררביעיגולדברג לאהקריית שז"ר
גולומבקריית דוד רמזשלישיגולומבקריית דוד רמז
גולןקריית דוד רמזשניגולןקריית דוד רמז
גונן שמואלדרום העירשלישיגונן שמואלדרום העיר
גור מרדכי (מוטה)דרום העירשניגור מרדכי (מוטה)דרום העיר
גורדוןדרום העירשלישיגורדוןדרום העיר
גרונר דבקרית ויצמןשלישיגרונר דבקרית ויצמן
גרוסמן חייקהנאות עוזיחמישיגרוסמן חייקהנאות עוזי
גרינברג אורי צבישכונת לסטרשניגרינברג אורי צבישכונת לסטר
גרץדרום העירשלישיגרץדרום העיר
גרציאני יצחקנווה זמרחמישיגרציאני יצחקנווה זמר
דגניה ממספר 1 עד 29קריית אליהו גולומבשנידגניה ממספר 1 עד 29קריית אליהו גולומב
דגניה ממספר 29 עד הסוףקריית אליהו גולומבשלישידגניה ממספר 29 עד הסוףקריית אליהו גולומב
דובנובדרום העירשלישידובנובדרום העיר
דוכיפתלב הפארקרביעידוכיפתלב הפארק
דולב/אלי הורביץפארק תעשייה צפוניחמישידולב/אלי הורביץפארק תעשייה צפוני
דורי יעקב ממשה דיין לגורדוןדרום העירשלישידורי יעקב ממשה דיין לגורדוןדרום העיר
דורי יעקב ממשה דיין למלכיםדרום העיררביעידורי יעקב ממשה דיין למלכיםדרום העיר
דיין משהדרום העיררביעידיין משהדרום העיר
דמארי שושנהנווה זמרחמישידמארי שושנהנווה זמר
דפנהפארק תעשייה צפוניחמישידפנהפארק תעשייה צפוני
דרוקרנאות עוזי 2014רביעידרוקרנאות עוזי 2014
דרורקרית שרתחמישידרורקרית שרת
דרך האוניברסיטהשכונת 2004חמישידרך האוניברסיטהשכונת 2004
דרך החקלאים חמישידרך החקלאים
דרך הפארק/שקולניקלב הפארקרביעידרך הפארק/שקולניקלב הפארק
דרך כפר נחמןקרית שרתחמישידרך כפר נחמןקרית שרת
האגםרום 2000רביעיהאגםרום 2000
האופקקרית ויצמןרביעיהאופקקרית ויצמן
האורןקרית גניםרביעיהאורןקרית גנים
האחווהקרית שרתחמישיהאחווהקרית שרת
האיריסקרית שרתחמישיהאיריסקרית שרת
האלהשכונת 2004שניהאלהשכונת 2004
האלוןקרית גניםרביעיהאלוןקרית גנים
האצ"לדרום העירשניהאצ"לדרום העיר
האר"ישכונת רסקוחמישיהאר"ישכונת רסקו
הארזשכונת 2004שניהארזשכונת 2004
האשדרום 2000רביעיהאשדרום 2000
האשלקרית גניםרביעיהאשלקרית גנים
הבדולחצומת מרכזשניהבדולחצומת מרכז
הבניםדרום העירשלישיהבניםדרום העיר
הברושקריית גניםרביעיהברושקריית גנים
הבריכהרום 2000רביעיהבריכהרום 2000
הגדוד העבריקרית ויצמןשלישיהגדוד העבריקרית ויצמן
הגדנ"עקריית אליהו גולומבשניהגדנ"עקריית אליהו גולומב
הגלבועלב הפארקחמישיהגלבועלב הפארק
הגלילקריית דוד רמזשניהגלילקריית דוד רמז
הגליםקרית גניםרביעיהגליםקרית גנים
הגפןקרית גניםרביעיהגפןקרית גנים
הדליהקרית שרתחמישיהדליהקרית שרת
הדקלקריית גניםרביעיהדקלקריית גנים
ההגנה מבורכוב עד קרן היסוד שלישיההגנה מבורכוב עד קרן היסוד
ההגנה מקרן היסוד עד מגדל שלישיההגנה מקרן היסוד עד מגדל
ההסתדרותקריית דוד רמזשלישיההסתדרותקריית דוד רמז
הוז דבשכונת רסקוחמישיהוז דבשכונת רסקו
הולצברג שמחהלב הפארקרביעיהולצברג שמחהלב הפארק
הורדשכונת 2005רביעיהורדשכונת 2005
הזוהרקרית ויצמןרביעיהזוהרקרית ויצמן
הזז חייםקריית שז"ררביעיהזז חייםקריית שז"ר
הזיתשכונת 2004שניהזיתשכונת 2004
הזמירקרית גניםרביעיהזמירקרית גנים
החוחיתקריית גניםרביעיהחוחיתקריית גנים
החורששכונת 2004שניהחורששכונת 2004
החורשהדרום העירשניהחורשהדרום העיר
החי"ל מהנשיאים עד עציוןקרית ויצמןרביעיהחי"ל מהנשיאים עד עציוןקרית ויצמן
החי"ל ממגדל עד הנשיאיםקרית ויצמןרביעיהחי"ל ממגדל עד הנשיאיםקרית ויצמן
החי"ל מקרן היסוד עד מגדלקרית ויצמןשלישיהחי"ל מקרן היסוד עד מגדלקרית ויצמן
החלוץקרית שרתחמישיהחלוץקרית שרת
החלילשכונת 2005רביעיהחלילשכונת 2005
החצבקרית שרתחמישיהחצבקרית שרת
החרובקריית גניםרביעיהחרובקריית גנים
החרושתפארק תעשייה צפוניחמישיהחרושתפארק תעשייה צפוני
החרמוןלב הפארקחמישיהחרמוןלב הפארק
החרציתשכונת 2005רביעיהחרציתשכונת 2005
החשמונאים מבורכוב עד בר אילןקריית דוד רמזשלישיהחשמונאים מבורכוב עד בר אילןקריית דוד רמז
החשמונאים מעקיבא עד בורכובקריית דוד רמזשניהחשמונאים מעקיבא עד בורכובקריית דוד רמז
הטייסיםקריית אליהו גולומבשניהטייסיםקריית אליהו גולומב
הטלליםקריית גניםרביעיהטלליםקריית גנים
היהלוםצומת מרכזשניהיהלוםצומת מרכז
היובלקריית דוד רמזשלישיהיובלקריית דוד רמז
היסמיןקרית שרתחמישיהיסמיןקרית שרת
היצירהפארק תעשייה צפוניחמישיהיצירהפארק תעשייה צפוני
היקינטוןשכונת 2005רביעיהיקינטוןשכונת 2005
הירדןקריית אליהו גולומבשניהירדןקריית אליהו גולומב
הירמוךקריית אליהו גולומבשניהירמוךקריית אליהו גולומב
הכוכבקרית גניםרביעיהכוכבקרית גנים
הכלניתשכונת 2004שניהכלניתשכונת 2004
הכרמללב הפארקחמישיהכרמללב הפארק
הל"הקרית ויצמןרביעיהל"הקרית ויצמן
הלבונהדרום העירשלישיהלבונהדרום העיר
הלוטוסשכונת 2005רביעיהלוטוסשכונת 2005
הלימוןקרית גניםרביעיהלימוןקרית גנים
המחתרותקרית ויצמןרביעיהמחתרותקרית ויצמן
המיסדיםדרום העירשניהמיסדיםדרום העיר
המיתררום 2000רביעיהמיתררום 2000
המלאכהפארק תעשייה צפוניחמישיהמלאכהפארק תעשייה צפוני
המלכיםשכונת 2005רביעיהמלכיםשכונת 2005
המסגרפארק תעשייה צפוניחמישיהמסגרפארק תעשייה צפוני
המעייןרום 2000רביעיהמעייןרום 2000
המעלותדרום העירשלישיהמעלותדרום העיר
המעפיליםקרית ויצמןשלישיהמעפיליםקרית ויצמן
המרגניתקרית שרתחמישיהמרגניתקרית שרת
המרדקריית אליהו גולומבשלישיהמרדקריית אליהו גולומב
הנבלשכונת 2005רביעיהנבלשכונת 2005
הנגבקריית דוד רמזשניהנגבקריית דוד רמז
הנוטריםקרית ויצמןשלישיהנוטריםקרית ויצמן
הנופרפארק תעשייה צפוניחמישיהנופרפארק תעשייה צפוני
הנוריתקרית שרתחמישיהנוריתקרית שרת
הנחלרום 2000רביעיהנחלרום 2000
הנרקיסקרית שרתחמישיהנרקיסקרית שרת
הנשיאיםקרית ויצמןרביעיהנשיאיםקרית ויצמן
הנשרלב הפארקרביעיהנשרלב הפארק
הס משהדרום העירשלישיהס משהדרום העיר
הסביוןקרית שרתחמישיהסביוןקרית שרת
הסדנאפארק תעשייה צפוניחמישיהסדנאפארק תעשייה צפוני
הסולןשכונת 2005רביעיהסולןשכונת 2005
הסחלבשכונת 2005רביעיהסחלבשכונת 2005
הסיגליתקרית שרתחמישיהסיגליתקרית שרת
הסייפןלב הפארקרביעיהסייפןלב הפארק
הסנוניתלב הפארקרביעיהסנוניתלב הפארק
העבודהקריית אליהו גולומבשניהעבודהקריית אליהו גולומב
העיטלב הפארקרביעיהעיטלב הפארק
העפרונילב הפארקרביעיהעפרונילב הפארק
העצמאותקריית דוד רמזשלישיהעצמאותקריית דוד רמז
הערבהקרית גניםרביעיהערבהקרית גנים
הפלמ"חקריית אליהו גולומבשלישיהפלמ"חקריית אליהו גולומב
הפנינהצומת מרכזשניהפנינהצומת מרכז
הפעמוניםשכונת 2005רביעיהפעמוניםשכונת 2005
הפרחיםשכונת 2005רביעיהפרחיםשכונת 2005
הצאלוןפארק תעשייה צפוניחמישיהצאלוןפארק תעשייה צפוני
הצבעוניקרית שרתחמישיהצבעוניקרית שרת
הצלילשכונת 2005רביעיהצלילשכונת 2005
הצנחניםקריית אליהו גולומבשניהצנחניםקריית אליהו גולומב
הקדושיםקריית דוד רמזשלישיהקדושיםקריית דוד רמז
הקישוןקריית אליהו גולומבשניהקישוןקריית אליהו גולומב
הקרןשכונת 2005רביעיהקרןשכונת 2005
הקשתקרית ויצמןרביעיהקשתקרית ויצמן
הר סיניקרית ויצמןשלישיהר סיניקרית ויצמן
הרב אפריםשכונת לסטרשניהרב אפריםשכונת לסטר
הרב בן אורקרית ויצמןשלישיהרב בן אורקרית ויצמן
הרב נסים יצחקשכונת לסטרשניהרב נסים יצחקשכונת לסטר
הרב קוקשכונת רסקוחמישיהרב קוקשכונת רסקו
הרדוףשכונת 2004שניהרדוףשכונת 2004
הרותםקרית שרתחמישיהרותםקרית שרת
הרימוןקרית גניםרביעיהרימוןקרית גנים
הרצוגדרום העירשלישיהרצוגדרום העיר
הרצלדרום העירשלישיהרצלדרום העיר
הרקפתשכונת 2004שניהרקפתשכונת 2004
השביטקרית ויצמןרביעיהשביטקרית ויצמן
השומרקריית דוד רמזשלישיהשומרקריית דוד רמז
השוקדרום העירשניהשוקדרום העיר
השחפיםלב הפארקרביעיהשחפיםלב הפארק
השחרקרית ויצמןרביעיהשחרקרית ויצמן
השיזףפארק תעשייה צפוניחמישיהשיזףפארק תעשייה צפוני
השיטהשכונת 2004שניהשיטהשכונת 2004
השלוםקרית ויצמןרביעיהשלוםקרית ויצמן
השקדשכונת 2004שניהשקדשכונת 2004
השקמהשכונת 2004שניהשקמהשכונת 2004
השרוןדרום העירשלישיהשרוןדרום העיר
השריוןקריית אליהו גולומבשניהשריוןקריית אליהו גולומב
התאנהקרית גניםרביעיהתאנהקרית גנים
התבורלב הפארקחמישיהתבורלב הפארק
התדהרפארק תעשייה צפוניחמישיהתדהרפארק תעשייה צפוני
התורקרית גניםרביעיהתורקרית גנים
התחיהקרית שרתחמישיהתחיהקרית שרת
התמרקריית גניםרביעיהתמרקריית גנים
התנאיםשכונת רסקוחמישיהתנאיםשכונת רסקו
התעשיהפארק תעשייה צפוניחמישיהתעשיהפארק תעשייה צפוני
התפוזקרית גניםרביעיהתפוזקרית גנים
התקוהקרית שרתחמישיהתקוהקרית שרת
התקומהקרית שרתחמישיהתקומהקרית שרת
וילנסקי משהנווה זמרחמישיוילנסקי משהנווה זמר
וינגייטקרית ויצמןרביעיוינגייטקרית ויצמן
ויצמן חמישיויצמן
ויצמן פנימי מקרן היסוד עד מגדלקריית שז"ררביעיויצמן פנימי מקרן היסוד עד מגדלקריית שז"ר
ולנברג ראולדרום העירשניולנברג ראולדרום העיר
זבוטינסקידרום העירשלישיזבוטינסקידרום העיר
זעירא מרדכינווה זמרחמישיזעירא מרדכינווה זמר
זרחין אלכסנדרפארק תעשייה צפוניחמישיזרחין אלכסנדרפארק תעשייה צפוני
חזה עופרהנווה זמרחמישיחזה עופרהנווה זמר
חזון אישקריית שז"רשלישיחזון אישקריית שז"ר
חזן יעקבקרית ויצמןרביעיחזן יעקבקרית ויצמן
חטיבת אלכסנדרוניקרית ויצמןרביעיחטיבת אלכסנדרוניקרית ויצמן
חטיבת גבעתיקרית ויצמןרביעיחטיבת גבעתיקרית ויצמן
חטיבת גולניקרית ויצמןרביעיחטיבת גולניקרית ויצמן
חטיבת הראלקרית ויצמןרביעיחטיבת הראלקרית ויצמן
חיבת ציוןדרום העירשלישיחיבת ציוןדרום העיר
חיטמן עוזינווה זמרחמישיחיטמן עוזינווה זמר
חנקיןקריית דוד רמזשניחנקיןקריית דוד רמז
חפץ חייםקרית ויצמןשלישיחפץ חייםקרית ויצמן
חפר חייםנווה זמרחמישיחפר חייםנווה זמר
טבנקין יצחקקרית ויצמןרביעיטבנקין יצחקקרית ויצמן
טרומפלדורקריית אליהו גולומבשניטרומפלדורקריית אליהו גולומב
טשרניחובסקידרום העירשלישיטשרניחובסקידרום העיר
ידין יגאל 1-3דרום העירשלישיידין יגאל 1-3דרום העיר
ידין יגאל משה דיין עד המלכיםדרום העיררביעיידין יגאל משה דיין עד המלכיםדרום העיר
יהודה הלוידרום העירשלישייהודה הלוידרום העיר
יהודה הנשיאשכונת רסקוחמישייהודה הנשיאשכונת רסקו
יערהשכונת 2004שנייערהשכונת 2004
יפה אליעזרקריית דוד רמזשלישייפה אליעזרקריית דוד רמז
יצחק שדהשכונת 2005רביעייצחק שדהשכונת 2005
יציאת אירופהקרית שרתחמישייציאת אירופהקרית שרת
ירושלים חמישיירושלים
ירקוני יפהנווה זמרחמישיירקוני יפהנווה זמר
כהן-כגן רחלקריית אליהו גולומבשלישיכהן-כגן רחלקריית אליהו גולומב
כליל החורשפארק תעשייה צפוניחמישיכליל החורשפארק תעשייה צפוני
כנרתקריית אליהו גולומבשניכנרתקריית אליהו גולומב
כצנלסון ברל מבורכוב עד קרן היסודקריית אליהו גולומבשלישיכצנלסון ברל מבורכוב עד קרן היסודקריית אליהו גולומב
כצנלסון ברל ממספר 2 עד בורכובקריית אליהו גולומבשניכצנלסון ברל ממספר 2 עד בורכובקריית אליהו גולומב
לבהרידרום העירשנילבהרידרום העיר
לביא אריקנווה זמרחמישילביא אריקנווה זמר
לובטקין צביהנאות עוזיחמישילובטקין צביהנאות עוזי
לזררום 2000רביעילזררום 2000
לח"ידרום העירשנילח"ידרום העיר
לסקוב חייםדרום העיררביעילסקוב חייםדרום העיר
מאה וששיםדרום העירחמישימאה וששיםדרום העיר
מאיר גולדהנאות עוזיחמישימאיר גולדהנאות עוזי
מאפושכונת 2004שנימאפושכונת 2004
מבצע קדשקרית ויצמןרביעימבצע קדשקרית ויצמן
מגדלקרית ויצמןרביעימגדלקרית ויצמן
מוהר עלינווה זמרחמישימוהר עלינווה זמר
מולדתקרית שרתחמישימולדתקרית שרת
מונטיפיוריקריית שז"רשלישימונטיפיוריקריית שז"ר
מוצקיןקרית ויצמןשלישימוצקיןקרית ויצמן
מורדי הגטאותקרית שרתחמישימורדי הגטאותקרית שרת
מורשהקרית שרתחמישימורשהקרית שרת
מכביקריית דוד רמזשנימכביקריית דוד רמז
מנדלידרום העירשלישימנדלידרום העיר
מנור אהודנווה זמרחמישימנור אהודנווה זמר
מסדהקריית דוד רמזשלישימסדהקריית דוד רמז
מקלף מרדכידרום העירשלישימקלף מרדכידרום העיר
נאות שדהפארק תעשייה צפוניחמישינאות שדהפארק תעשייה צפוני
נג'ארהשכונת רסקוחמישינג'ארהשכונת רסקו
נורדאושכונת 2004שנינורדאושכונת 2004
נחמיהקרית ויצמןשלישינחמיהקרית ויצמן
נחשוןקריית דוד רמזשנינחשוןקריית דוד רמז
ניל"ידרום העירשניניל"ידרום העיר
נתיב האבותצומת מרכזשנינתיב האבותצומת מרכז
נתן יונתןשכונת לסטרשנינתן יונתןשכונת לסטר
סולדדרום העירשניסולדדרום העיר
סוקולובדרום העירשלישיסוקולובדרום העיר
סטרומהקרית שרתחמישיסטרומהקרית שרת
סירקיןדרום העירשלישיסירקיןדרום העיר
סמ הגשרדרום העירשניסמ הגשרדרום העיר
סמ הדסשכונת 2004שניסמ הדסשכונת 2004
סמ החומהקריית שז"ררביעיסמ החומהקריית שז"ר
סמ החשמונאיםקריית דוד רמזשניסמ החשמונאיםקריית דוד רמז
סמ המכביםקריית דוד רמזשניסמ המכביםקריית דוד רמז
סמ הנוגהקרית ויצמןרביעיסמ הנוגהקרית ויצמן
סמ רקפתשכונת 2004שניסמ רקפתשכונת 2004
סנה משהלב הפארקחמישיסנה משהלב הפארק
סנש חנהקריית שז"רשלישיסנש חנהקריית שז"ר
סעדיה גאוןשכונת רסקוחמישיסעדיה גאוןשכונת רסקו
ע. הללנווה זמרחמישיע. הללנווה זמר
עגנוןדרום העירשלישיעגנוןדרום העיר
עטרותקרית ויצמןרביעיעטרותקרית ויצמן
עמיחי יהודהנווה זמרחמישיעמיחי יהודהנווה זמר
עמלפארק תעשייה צפוניחמישיעמלפארק תעשייה צפוני
עמר ג'ונווה זמרחמישיעמר ג'ונווה זמר
עציוןקרית ויצמןרביעיעציוןקרית ויצמן
עקיבאקריית דוד רמזשניעקיבאקריית דוד רמז
עתידיםפארק תעשייה צפוניחמישיעתידיםפארק תעשייה צפוני
פוזיןקריית דוד רמזשלישיפוזיןקריית דוד רמז
פטריהקרית שרתחמישיפטריהקרית שרת
פינסדרום העירשלישיפינסדרום העיר
פינסקרשכונת 2004שניפינסקרשכונת 2004
פן אלכסנדרנווה זמרחמישיפן אלכסנדרנווה זמר
פרדס משותף מהרצל עד משה דייןדרום העירחמישיפרדס משותף מהרצל עד משה דייןדרום העיר
פרדס משותף מקזן עד הרצלדרום העירחמישיפרדס משותף מקזן עד הרצלדרום העיר
פרישמןשכונת 2004שניפרישמןשכונת 2004
פרץקרית שרתחמישיפרץקרית שרת
צימנדקריית דוד רמזאין איסוף גזםצימנדקריית דוד רמז
ציפמן שניציפמן
קארו יוסףקריית שז"רשלישיקארו יוסףקריית שז"ר
הקוממיותקריית אליהו גולומבשלישיהקוממיותקריית אליהו גולומב
קורצ'ק ינושדרום העירשניקורצ'ק ינושדרום העיר
קזןדרום העירשניקזןדרום העיר
קיבוץ גלויותקרית שרתחמישיקיבוץ גלויותקרית שרת
קלאוזנרדרום העירשלישיקלאוזנרדרום העיר
קלישרדרום העירשלישיקלישרדרום העיר
קפלןדרום העירשניקפלןדרום העיר
קציןדרום העירשניקציןדרום העיר
קרן היסוד שלישיקרן היסוד
רבוצקי שנירבוצקי
רביקוביץ' דליהנווה זמרחמישירביקוביץ' דליהנווה זמר
רבן גמליאלקריית שז"רשלישירבן גמליאלקריית שז"ר
רוזן פנחסשכונת לסטרשנירוזן פנחסשכונת לסטר
רוזנבלום יאירנווה זמרחמישירוזנבלום יאירנווה זמר
רזיאל דודדרום העירשלישירזיאל דודדרום העיר
רחל המשוררתקריית שז"ררביעירחל המשוררתקריית שז"ר
ריינסדרום העירשלישיריינסדרום העיר
רייק חביבהקריית שז"רשלישירייק חביבהקריית שז"ר
רימלט אלימלךלב הפארקחמישירימלט אלימלךלב הפארק
רמב"םדרום העירשנירמב"םדרום העיר
רמח"לקרית ויצמןשלישירמח"לקרית ויצמן
רנניםפארק תעשייה צפוניחמישירנניםפארק תעשייה צפוני
רש"ידרום העירשנירש"ידרום העיר
שבזיקריית שז"רשלישישבזיקריית שז"ר
שבטי ישראלדרום העירשנישבטי ישראלדרום העיר
שביל הזהבשכונת 2004שנישביל הזהבשכונת 2004
שברץשכונת לסטרשנישברץשכונת לסטר
שוחט מניהנאות עוזיחמישישוחט מניהנאות עוזי
שטרן יאירלב הפארקחמישישטרן יאירלב הפארק
שלום עליכםדרום העירשלישישלום עליכםדרום העיר
שלונסקי אברהםקריית שז"ררביעישלונסקי אברהםקריית שז"ר
שליטדרום העירשנישליטדרום העיר
שמואל הנגידקריית שז"רשלישישמואל הנגידקריית שז"ר
שמר נעמינווה זמרחמישישמר נעמינווה זמר
שמריהו לויןדרום העירשלישישמריהו לויןדרום העיר
שפינוזה ברוךקרית ויצמןרביעישפינוזה ברוךקרית ויצמן
שפירא איזיקריית שז"רשלישישפירא איזיקריית שז"ר
שפירא משהלב הפארקחמישישפירא משהלב הפארק
ששת הימיםשכונת לסטרשניששת הימיםשכונת לסטר
תל חיקריית דוד רמזשלישיתל חיקריית דוד רמז