הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
קול קורא למיזמים

קריאה להגשת הצעות לביצוע מיזמים בנושאי סביבה וקהילה

קריאה להגשת הצעות לביצוע מיזמים בנושאי סביבה וקהילה וקבלת תמיכה כספית במימושם

קיימות רעננה קוראת לקבוצות פעילים סטודנטים, תושבי העיר, להגיש הצעות לביצוע מיזמים בנושאי סביבה וקהילה ברעננה בהתאם למפורט להלן:

תיאור הפעילות המתוכננת:

 • בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה ועיריית רעננה לקידום שיתופי פעולה קהילתיים סביבתיים,
  יזמה קיימות רעננה פרסום תמיכה זו לביצוע מיזמים בנושאי סביבה וקהילה בהובלת קבוצות תושבים מרעננה.
 • 5 קבוצות יזכו בתמיכה כספית של עד 20,000 שח, לטובת ביצוע המיזם/הפרוייקט.
  התקציב ישמש למימון תשתיות פיזיות, שירותים נדרשים לתכנון וביצוע הפעילות, רכישת חומרים לביצוע הפעילות.
 • המימון עבור המיזמים יינתן בעבור שנת ליווי אחת ועל פי תכנית העבודה והתקציב שיוגשו ויאושרו מראש על ידי עיריית רעננה. 

על המיזמים המוצעים לעסוק בנושאי קיימות, כגון: 

 • טבע עירוני (גינה קהילתית, חורשת מאכל, גינות פרפרים)
 • עידוד ההליכה ברגל ורכיבה על אופניים
 • אמנות סביבתית
 • Place making
 • צמצום הצריכה ושיתופיות בחפצים

תנאי סף להגשת מועמדות:

1. לקבלת תמיכה כספית במימוש המיזם יגישו קבוצות תושבים העומדות בכל התנאים הבאים: 
1.1. הקבוצה מורכבת ברובה מתושבי רעננה. 
1.2. הקבוצה פועלת במשך שנתיים לפחות.

2.    עדיפות תינתן למיזמים אשר:
2.1. בעלי תרומה סביבתית 
2.2. יהיו חדשניים ברמה הרעיונית והביצועית
2.3. יבנו תשתית לעשייה ארוכת טווח 
2.4. יוכיחו יכולת יישומית משלב התכנון 
2.5. יחזקו את הזהות המקומית 
2.6. מעורבות קהילתית גבוהה (כמות ומגוון המשתתפים המתוכננים להשתתף/ ליהנות מהפרויקט) 

הגשת בקשה מיזמים בנושאי סביבה וקהילה ברעננה

את טופס הפניה יש לשלוח בדוא"ל, לכתובת: keren@raanana.muni.il 
לא יאוחר מט"ו בשבט, יום ב' ה - 21.1.2019, בשעה: 16:00.

מפגש הכנה

 • ביום שני ה- 7.1.19 בין 16:30- 19:30 צוות קיימות רעננה זמין לפגוש אתכם:
  לשאלות, תהיות וסיוע בהגשת הטפסים למיזמים, בתיאום מראש בטלפון 7719996 או ב- 054-8182164.
  המפגש יתקיים ביחידה האזורית לאיכות הסביבה ברעננה, רחוב מגדל 58.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל קרן לביא מזרחי, מנהלת קיימות רעננה
דוא"ל: keren@raanana.muni.il     
בטלפון: 09-7719996

למען הסר ספק, הליך זה אינו מהווה מכרז ואינו כפוף להוראות דיני המכרזים.
חזור ללמעלה
קריאה להגשת הצעות לביצוע מיזמים בנושאי סביבה וקהילה