הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

סקר טבע עירוני

העיר רעננה העמידה את נושא הקיימות כערך מרכזי בסדר היום הציבורי וחרתה על דגלה את המשך פיתוח העיר וצמיחתה על בסיס חזון, ערכים ומדיניות של עיר בת קיימא. העיר פועלת על פי עקרונות אלה גם בתהליכי תכנון ופיתוח למען הדורות הבאים ולמען שימור הטבע והמגוון הביולוגי בעיר.

סקר טבע עירוני יצא לדרך ברעננה בינואר 2015 וצפוי להסתיים בינואר 2016.  מטרת הסקר לספק תמונה עדכנית על מצב אתרי הטבע והמגוון הביולוגי בעיר. 

הסקר, בניהול מחלקת קיימות מבוצע, על ידי החברה להגנת הטבע, בתמיכת המשרד להגנת הסביבה  בשיתוף היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, האגפים והמחלקות הרלוונטיות בעירייה וכמובן - ציבור התושבים.

העיר רעננה שוכנת באזור השרון, אזור נוף ייחודי בארץ, שבעברו היה מיוער באלוני תבור. אופי המקום ההיסטורי אף מתבטא במשמעות שמו של חבל ארץ זה המסמל- יער. 

כיום פני השטח השתנו כמו גם מגוון מיני החי והצומח שאכלסו את האזור בעבר. אולם, עדיין ניתן למצוא באזור כולו, וברעננה בפרט, אתרי טבע ייחודיים וחשובים, התומכים במגוון הביולוגי המקומי ומספקים שרותי מערכת חיוניים לחיי התושבים באזור. 

העיר רעננה, כמו גם ערים אחרות באזור המרכז הצפוף, עוברת תהליכי פיתוח ועתודות קרקע רבות ברחבי העיר מיועדות לצרכי בנייה. 

זהו צו השעה לקיים סקר מקיף של כלל אתרי הטבע העירוניים, מגוון המינים - החי והצומח הטבעיים, הקיימים בשטחים המבונים והפתוחים.

תוצר סקר הטבע הינו מסמך ידע מקצועי, המהווה כלי עבודה למתכננים ולמקבלי ההחלטות בעיר וישמש להטמעת שיקולים של שימור הטבע והמגוון הביולוגי העירוני לתוכניות ולמהלכים העירוניים.

מסמך זה יתייחס לאתרי הטבע המרכזיים בעיר ויכלול מיפוי וסקירה של מצאי המינים בכל אתר, מפגעים ומטרדים, פירוט תכניות המתייחסות לשטח האתר  והמלצות לשימור ושיקום האתר. 

בינואר 2015 התכנסה לראשונה וועדת היגוי רחבה שכללה גורמים רלבנטיים לפרויקט, מתוך העירייה ומחוצה לה- מחלקת קיימות, אגף חינוך, אגף הנדסה, אגף חזות העיר, היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, החברה להגנת הטבע- רכז הסקר והסוקרים, רשות ניקוז הנחלים, תאגיד מי רעננה, חברי מועצת עיר, קואליציית אזרחים למען רעננה, וועד ההורים הרשותי ותושבים.

חברי הועדה הביעו את נכונותם לתרום לפרויקט ולהוביל מהלך של הטמעת מדיניות טבע עירוני וסוקרי החברה להגנת הטבע החלו בעבודתם בשטח.

במהלך חודשי החורף והאביב (ינואר- מאי 2015) יצאו בוטנאים וזואולוגים לשטחים הפתוחים והמבונים ברעננה לרישום ומיפוי מצאי בסיסי כולל צילומים. הסוקרים אפיינו את השטחים - מעברים אקולוגיים, אגני ניקוז, אתרי קינון לציפורים, בתי גידול לחים וכדומה.

כלל התמונות הועלו לקבוצת פייסבוק בשם "טבע רענני" שהוקמה במטרה לשקף לציבור הגולש ברשת המקוונת את הממצאים הקיימים בתחומינו ואת התמונות המרהיבות - עצים עתיקים, ריכוזי פריחה, צמחים נדירים, אתרי קינון, מחפורות מים ועוד.

במהלך חודשי הקיץ יתקיים סקר יונקים וברחבי השטחים הנסקרים יותקנו מצלמות שונות: גלאי עטלפים ומצלמות לקליטת יונקים גדולים. אנו תקווה שהמצלמות יקלטו מצאי מגוון.

במקביל, ועדת ההגוי התפצלה לקבוצות עבודה ממוקדות בתחומי החינוך, הקהילה והחזון בהם דנים בנושאים השונים הנוגעים לטבע הרענני, פועלים בתחומו, יוזמים רעיונות יצירתיים חדשים לעשייה ויוזמים שיתופי פעולה עם גורמים נוספים וכל זאת ע"מ לטפח ולשמר ערכי טבע מקומיים.

כך, לדוגמא, במוסדות החינוך מופעלת זה כמה שנים התכנית ל"שימור טבע מקומי", למיפוי וחקר מגוון המינים המקומי על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון. במהלכה, יוצאים תלמידי בתי הספר אל שטחי הטבע בעיר ומבצעים "מעבדות שדה" לחקר מגוון המינים המקומי, לצד פעולות אקטיביסטיות לשימור הטבע הקרוב לבית. עבודת התלמידים תשתלב עם סקר הטבע המקצועי הנערך בעיר, וביחד יהוו מסד נתונים גדול וחשוב של מגוון המינים המקומי.

אנו מזמינים את הציבור לקחת חלק פעיל בשמירה על הטבע המקומי ובהצעת יוזמות חדשות בקבוצת סקר טבע עירוני בפייסבוק.חזור ללמעלה
סקר טבע עירוני