ורוניקת השדה

ורוניקת השדה
ממלכה:ממלכת הצמחים
משפחה:משפחת הלועניתיים

​צילום: תלמידי בית ספר מגד, רעננה.