פרפר תנשמית

פרפר תנשמית - זחל
ממלכה:ממלכת בעלי החיים
מחלקה:מחלקת החרקים
סידרה:סדרת הפרפראים

​צילום: תלמידי בית ספר זיו, רעננה