לבנין הצנון

לבנין הצנון
ממלכה:ממלכת בעלי החיים
מחלקה:מחלקת החרקים
סידרה:סדרת הפרפראים

​צילום: תלמידי בית ספר שקד, רעננה