דובון הקורים

דובון הקורים
ממלכה:ממלכת בעלי החיים
מחלקה:מחלקת החרקים
סידרה:סדרת הפרפראים

​צילום: תלמידי בית ספר מרחב, רעננה