חמציץ נטוי

חמציץ נטוי
ממלכה:ממלכת הצמחים
משפחה:משפחת החמציציים

​צילום: תלמידי בית ספר מרחב, רעננה.