חגב

חגב
ממלכה:ממלכת בעלי החיים
מחלקה:מחלקת החרקים
סידרה:סדרת החגבאים

​צילום: תלמידי בית ספר עצמאי, רעננה.